PoVer –hanke sai aikaan uusia toimintatapoja

Vuoden 2022 lopussa päättynyt kolmivuotinen PoVer Työllistämisen ja työllistymisen palvelupolut ja verkostot ESR-hanke on luonut Etelä-Pirkanmaan kuntiin uusia toimintamalleja niin nuorten palveluille kuin työn ja tekijän tehokkaampaan kohtaamiseenkin.

Hankkeessa suunniteltiin, käynnistettiin ja juurrutettiin kuntien omaksi toiminnaksi Ohjaamot Akaaseen, Urjalaan ja Valkeakoskelle, kehitettiin ammattilaisten välistä yhteistyötä sekä lisättiin nuorten osallisuutta. Hankkeessa tarjottiin työnantajille lisäarvoa mm. työllistämiseen liittyvällä webinaarisarjalla, työllistymisen tapahtumilla sekä kesätyökampanjoilla.

Ohjaamossa palvelut yhdestä paikasta useiden ammattilaisten voimin

PoVer –hankkeessa käynnistetty valtakunnallisen konseptin mukainen, alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen monialainen ohjaus-, neuvonta- ja palvelupiste Ohjaamo Valkeakoski, avasi ovensa 17.2.2021 Valkeakosken linja-autoasemalla. Vuoden 2023 alussa Ohjaamo muutti kaupungintalolle, Sääksmäentie 2 B. Ohjaamo jatkaa hankkeen päätyttyä kaupungin omana toimintana nuorisopalveluiden hallinnoimana ja on avoinna keskiviikkoisin ja torstaisin klo 12-16. PoVer -hankkeen avulla käynnistettiin myös Valkeakoskelle kaikille kuntalaisille avoin Talousneuvola, joka toimii Ohjaamon tiloissa yhteistyössä Ohjaamon kanssa kerran kuukaudessa.

Ohjaamosta saa apua kuka tahansa alle 30-vuotias ilman ajanvarausta esimerkiksi työllistymiseen ja yrittäjyyteen, koulutukseen, arjen hallintaan, asumiseen, mielen hyvinvointiin sekä talouteen ja etuuksiin liittyvissä asioissa. Avoimiin Ohjaamoihin kirjattiin hankkeen aikana 1225 osallistujaa. Ohjaamossa toimii niin kaupungin eri yksiköiden asiantuntijoita kuin myös laaja verkosto eri toimijatahoja – kaikki palvelut löytyvät nyt yhden oven takaa.

Ohjaamo Valkeakosken palveluverkostossa on asiantuntijoita mm. nuorisopalveluista, sosiaalityöstä, työllisyyspalveluista, terveydenhuollosta, mielenterveys- ja päihdetyöstä, seurakunnasta, Kelasta, TE-toimistosta, oppilaitoksista, oikeusaputoimistosta, ulosotosta, perhetyöstä, liikuntatoimesta, yritys- ja elinkeinopalveluista sekä muista hankkeista. Kolmessa Etelä-Pirkanmaan Ohjaamossa toimii yhteensä 43 eri toimijatahoa ja 79 asiantuntijaa.

Hankkeessa on kehitetty monialaista yhteistyötä, palveluprosesseja, monikanavaisia palveluita, palvelutarjotinta sekä oikea-aikaista palveluohjausta. Ohjaamo Valkeakoskelle pilotoitiin PoVer-hankkeessa myös systeeminen työote ja systeeminen verkostotyön prosessimalli. Systeemiseen verkostotyöhön sekä yksilötyöhön on integroitu ohjaustaverkossa.fi alustan käyttö, joka mahdollistaa yhteisen työskentelyn asiakkaan ja ammattilaisten kanssa sekä etänä että paikan päällä.

Ohjaamo liikkuu fyysisen tilan lisäksi nuorten keskuuteen. Esimerkiksi VAAO:ssa on Ohjaamo Pop Up kerran kuukaudessa. Hankkeen aikana tilastoitiin Ohjaamoissa yli 500 yksilöohjauskertaa ja Ohjaamoiden ryhmissä, jalkautumisissa ja Pop upeissa tavoitettiin 2232 henkilöä. Ohjaamossa on tuettu nuorten osallisuutta ja sen vahvistamista pilotoimalla 13 erilaista osallisuutta kasvattavaa toimintamallia ja otettu nuoret mukaan eri tavoin toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen koko hankkeen ajan.

Runsaasti työllistymistä edistäviä toimenpiteitä

Työllisyyden edistämiseksi hankkeessa on luotu sujuvampia prosesseja ja toimintatapoja työntekijöiden ja tarjolla olevan työn kohtaamiseen. Erilaisia rekrytointitapahtumia työnantajille ja työnhakijoille on toteutettu hankkeen aikana 14 kappaletta. Valkeakoskelle kehitetty Duunia Koskista kesäksi -kampanja keräsi kesätyönhakijoita ja kesätyötä tarjoavia työnantajia yhteen duuniakoskista.fi -verkkosivustolla.

Kampanja-aikana helmi-maaliskuussa 2022 sivustolla julkaistiin reilut 100 kesätyöpaikkaa ja kävijöitä sivustolla oli lähes 5000. Erilaisissa työnhakijoille suunnatuissa infoissa tavoitettiin yli 150 kesätyönhakijaa. Duunia Koskista kesäksi –kampanja toteutetaan kaupunkivetoisena toimintana 16.1.-19.3.2023.

Yhteistyötä yli kuntarajojen

Monialainen yhteistyö ja verkostojen kehittäminen ovat olleet hanketyön ytimessä. Yhteistyötä ja verkostotoimintaa on kehitetty kuntien, yritysten, järjestöjen, oppilaitosten, julkisten työvoima- ja muiden palveluiden, kolmannen sektorin ja hanketoimijoiden kanssa. Kuntien läheinen yhteistyö on läsnä myös UrAVa ry:ssä, joka on Akaan, Urjalan ja Valkeakosken kuntien yhteinen, työllisyydenhoitoon keskittyvät yhdistys. UrAVa ry on hallinnoinut PoVer ESR-hanketta (1.3.2020-31.12.2022), ja sen päärahoittajana toimi Keski-Suomen ELY-keskus sekä Urjalan, Akaan ja Valkeakosken kunnat.

Lisätiedot

Hankepäällikkö Kaisa Lahtinen, 044 244 7347, kaisa2.lahtinen@valkeakoski.fi
UrAVa ry:n varapuheenjohtaja Sari Ilovuori, 040 335 7206, sari.ilovuori@valkeakoski.fi

PoVer-Hankkeen loppuesite
Lisätietoa Ohjaamosta
Duunia Koskista kesäksi