Pirkanmaan Kotitori tarjoaa neuvontaa ja palveluohjausta

Tampereen Kotitori ja Ikäneuvo yhdistyvät vuoden 2023 alussa koko Pirkanmaan Kotitoriksi.

Kotitori tarjoaa ammatti­tai­toista ja yksilöllistä kotona asumista tukevaa neuvontaa ja ohjausta sekä palvelu­tarpeen arviointia ikääntyneille, vammaisille henkilöille sekä henkilöille, joilla on mielenterveys- tai päihdeasioissa tuen tarvetta. Kotitori palvelee puhelimitse, sähköisesti ja Kotitorin palvelupisteellä Tampereen keskustassa. Neuvonta on maksutonta.

Kotitorin kautta saat vastauksia mm. kotihoidon ja muiden vanhus­ten­huollon palveluista, palveluiden saannin kritee­reistä sekä palveluiden hinnoista, yhteys­tie­doista ja aukioloa­joista. Kotitori auttaa myös tekemään palvelu­vaih­toeh­doista hinta- ja laatuver­tailua. Kotitorin kautta saat tietoa sekä kaupungin omista että muiden palvelun­tuot­tajien palveluista ja niiden hinnoista.

Kotitorin neuvonta

Lisätietoja