Pirkanmaan ilmastoverkoston toiminta käynnistyy – liity mukaan!

Ilmastoverkosto on yritysten ja yhdistysten ilmastotyön tueksi perustettu maksuton yhteistyöverkosto, jonka jäsenet saavat tietoa, apua ja vertaistukea ilmastotyöhönsä.

Ilmastoverkostolla vastataan yrittäjien toiveisiin saada vertaistukea ilmastoasioihin muilta yrittäjiltä ja näkyvyyttä omalle ilmastotyöllensä. Yritys tai yhteisö voi liittyä ilmastoverkostoon asettamalla toiminnalleen vähintään yhden päästövähennystavoitteen ja pyrkimällä siihen aktiivisesti. Verkoston jäseneksi voivat toiminnan alkuvaiheessa liittyä yritykset ja yhteisöt, joiden toiminta sijoittuu Akaaseen, Punkalaitumelle, Pälkäneelle, Sastamalaan, Urjalaan tai Valkeakoskelle.

Millaisia ilmastotavoitteet voivat olla?

Yritykset ovat erilaisia, joten tavoitteetkin voivat olla erilaisia. Hyvä tavoite innostaa tarttumaan toimenpiteisiin ja ohjaa kohti kestävämpiä ratkaisuja.

Ilmastotavoitteet ja –toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi:

 • energiatehokkuuteen
 • uusiutuvan energian käyttöön
 • materiaalien tehokkaampaan käyttöön
 • kiertotalouteen
 • jätteiden vähentämiseen ja lajitteluun
 • uusiin innovaatioihin ja toimintamalleihin
 • kestävään rakentamiseen
 • hankintoihin
 • matkustamisen vähentämiseen
 • liikkumistapoihin
 • kuljetuksiin
 • tuotteen valmistusprosessiin.

Ilmastotavoitteet uusitaan vuosittain. Organisaatio voi myös asettaa pidemmän aikavälin tavoitteita, jolloin tavoitteen saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet pilkotaan vuositasolle.

Miksi yrityksen kannattaa tehdä ilmastotyötä?

Tekemällä ilmastotyötä yritykset voivat saavuttaa taloudellisia säästöjä, jotka tulevat esimerkiksi energiankulutuksen pienentyessä tai materiaalien tehokkaasta käytöstä. Ilmastonmuutos haastaa yrityksiä ja yritykset, joissa on ympäristöosaamista voivat saavuttaa kilpailuetua ja kasvua.

Vastuullinen liiketoiminta on tärkeä arvo monille yrityksille, mikä voi yrityksen omien toimenpiteiden lisäksi näkyä vaatimuksina yrityksen arvoketjulle. Myös kuluttajat ovat entistä tietoisempia yrityksen vastuullisuuteen liittyvistä asioista, mikä näkyy esimerkiksi vastuullisena sijoittamisena ja harkittuina ostopäätöksinä.

Lisätietoja

Anu Salminen
Hankekoordinaattori
040 335 3536
anu.salminen@akaa.fi