Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa sote-palveluista ensi vuoden alusta

Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen.

Pirkanmaalla on näillä julkisilla palveluilla sen jälkeen vain yksi järjestäjä, Pirkanmaan hyvinvointialue. Pirkanmaalle muodostuu Suomen suurin hyvinvointialue, ja sen alueella asuu yhteensä yli puoli miljoonaa asukasta.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla koko maakunnan alueelta. Pirkanmaan aluevaltuustoon valittiin 79 valtuutettua tammikuussa 2022. Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaltuusto on valinnut aluehallituksen.

Hyvinvointialueen tehtävät

Hyvinvointialue vastaa jatkossa muun muassa näistä tehtävistä:

 • perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien vastaanottotoiminta ja vuodeosastot
 • erikoissairaanhoito, esim. Taysin sairaalat
 • ensihoito, esim. ambulanssit
 • palo- ja pelastustoiminta
 • suun terveydenhuolto
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • äitiys- ja lastenneuvolat
 • aikuissosiaalityö
 • lastensuojelu
 • vammaispalvelut
 • ikääntyneiden asumispalvelut
 • kotihoito
 • kuntoutus.

Uudistuksen tavoite

Uudistuksen tavoitteena on järjestää kaikille pirkanmaalaisille laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti. Tavoitteena on myös kaventaa väestön hyvinvointi- ja terveyseroja.

Myös Pirkanmaalla väestö ikääntyy ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluja. Samaan aikaan syntyvyys laskee ja huoltosuhde muuttuu. Hyvinvointialueiden perustamisella vastataan näihin yhteiskunnan muutoksiin. Tutkimustiedon mukaan suuremmalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjällä on parempi mahdollisuus turvata sekä yhdenvertainen palvelujen saatavuus että toiminnan ja hallinnon tehokkuus.

Hyvinvointialueen henkilöstö

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työntekijät siirtyvät liikkeenluovutuksella hyvinvointialueen työntekijöiksi vuoden 2023 alusta alkaen. Lisäksi hyvinvointialueen työntekijöiksi tulee osa kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalvelutehtävissä työskentelevistä sekä kuntien opetustoimesta opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit. Hyvinvointialueesta tulee Pirkanmaan suurin työnantaja, työntekijöitä sillä on noin 18 000. Se on samalla Suomen suurin hyvinvointialue.

Hyvinvointialueen asiat löytyvät vuodenvaihteen jälkeen omilta verkkosivuilta

Hyvinvointi-alueen verkkosivut julkaistaan lokakuun kuluessa ja samalla tays.fi:n alla oleva sivusto poistuu pääosin. Pirkanmaan pelastuslaitoksella säilyvät omat verkkosivut.

Uutiseen lisätty 24.10. tieto sivujen julkaisusta:
Hyvinvointialueen omien verkkosivujen ensimmäinen version on nyt julkaistu osoitteessa pirha.fi.