Pirkanmaalaisilta kysytään tulevaisuuden kotihoidon kehittämisestä

Kerro omin sanoin ja omista lähtökohdista ajatuksia tulevaisuuden ympärivuorokautisesta kotihoidosta 12.-25.9. avoinna olevassa verkkoaivoriihessä.

Pirkanmaan sote-uudistuksen uutinen 31.8.2022:

Millaisena me pirkanmaalaiset näemme tulevaisuuden kotihoidon ympärivuorokautisten palveluiden kehittämisen? Millaisia digitaalisia palveluita olisimme halukkaita käyttämään?

Kotihoidon kehittäminen koskettaa aivan kaikkia nyt ja tulevaisuudessa, siksi haluamme mukaan myös pirkanmaalaiset. Kaikille avoin verkkoaivoriihi on yhteiskehittämistä. Vastaaminen on anonyymiä ja vuorovaikutteista. Nyt on mahdollisuus kertoa omin sanoin ja omista lähtökohdista ajatuksia tulevaisuuden ympärivuorokautisesta kotihoidosta.

Verkkoaivoriihen tulokset julkaistaan Pirkanmaan sote-uudistuksen verkkosivustolla lokakuun puolessa välissä.

Tulevaisuuden kotihoito tarvitsee uudenlaisia palvelumuotoja ja toteutustapoja Pirkanmaan hyvinvointialueella. Toiminnallista muutosta viedään yhdessä eteenpäin Pirkanmaan Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut (PirKOTI) ja Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus (PirSote) -hankkeissa.

Vastaa sote-uudistuksen verkkoaivoriiheen

Lisätietoja

Anna-Stiina Salminen
Hankepäällikkö (PirKOTI-hanke)
044 422 2029
anna-stiina.salminen@pirkanmaa.fi