Ohjaamot avautuneet Etelä-Pirkanmaalle

Nuorten ja nuorten aikuisten palvelut löytyvät nyt helposti yhden oven takaa Ohjaamoista Akaassa, Urjalassa ja Valkeakoskella.

Ohjaamot ovat kaikille alle 30-vuotiaille suunnattuja palvelupisteitä, joista saa maksutonta ohjausta ja neuvontaa matalalla kynnyksellä erilaisiin arkeen liittyviin asioihin. Ohjaamoita on Suomessa jo noin 70 paikkakunnalla. Ohjaamo Etelä-Pirkanmaa on kolmen kunnan kokonaisuus, jonka Ohjaamot toimivat tasavertaisina omissa kunnissaan. Ohjaamo Akaa, Ohjaamo Urjala ja Ohjaamo Valkeakoski muodostavat kokonaisuuden, jossa vaalitaan kuntarajoja ylittävää yhteistyötä ja nuorten osallisuutta.

Ohjaamo Etelä-Pirkanmaa muodostaa ainutlaatuisen kokonaisuuden, jossa kolmesta kunnasta löytyvät omat tasavertaisesti toimivat Ohjaamot, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä Ohjaamo Etelä-Pirkanmaana. Kyseisten kuntien Ohjaamoilla on esimerkiksi yhteisiä toimijoita, jotka tarjoavat nuorille suunnattuja palveluita kaikissa Ohjaamoissa. Lisäksi koulutuksia, hankintoja ja suunnittelutyötä tehdään yhdessä.

Ohjaamot käynnistetty PoVer-hankkeessa

Ohjaamo Etelä-Pirkanmaan taustalla toimii PoVer-hanke, joka on UrAVa ry:n hallinnoima ESR-kehittämishanke. PoVer-hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda uudenlaista kuntarajoja ylittävää yhteistyötä niin yritysyhteistyön kuin Ohjaamoiden osalta. Hankkeen tavoitteena on kehitettyjen Ohjaamoiden myötä helpottaa ja nopeuttaa kunnissa nuorten polkuja kohti koulutusta, työelämää ja muita oikea-aikaisia palveluita. PoVer-hankkeen päärahoittajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus sekä Urjalan, Akaan ja Valkeakosken kunnat.

Matala kynnys palveluihin

Ohjaamot on luotu tarpeesta käsin: auttaa nuoria löytämään palvelut sujuvammin ja saman katon alta. Ohjaamoissa toimii kuntien, kolmannen sektorin ja muiden eri yhteistyöverkostojen asiantuntijoita samanaikaisesti työskennellen monialaisesti nuoren kanssa. Systeeminen työote, jossa asiakas on keskiössä, on juuri pilotoitu Etelä-Pirkanmaan Ohjaamoihin. Keskeisimpiä aihealueita, joiden parissa Ohjaamoissa työskennellään, ovat koulutus ja työ, hyvinvointi ja terveys, talous sekä riippuvuudet. Ohjaamoissa voi asioida ilman ajanvarausta tai ajanvarauksella.

Ohjaamot auki kolmessa kunnassa

Näistä kolmesta Ohjaamosta ensimmäisenä ovensa avasi Ohjaamo Valkeakoski 17.2.2021. Ohjaamo on alusta saakka tavoittanut suuren määrän nuoria ja nuoria aikuisia. Vuosi myöhemmin, 10.3.2022, avautui Ohjaamo Urjala kunnan uudessa tilassa. Toimintaa, kehittämistyötä ja tapahtumia on toteutettu vahvasti jokaisessa kunnassa jo hankkeen alusta saakka. Ohjaamoissa on myös tuettu nuorten osallisuutta monin eri tavoin. Ohjaamo Akaan ovi avautui 13.6.2022 täydentäen näin Ohjaamo Etelä-Pirkanmaan nuorten palvelujen kokonaisuuden.

Nuoret keskiössä

Laajoista verkostoista muodostuvat Ohjaamot ovat jokaisessa kunnassa omannäköisiään. Ohjaamoidemme palvelut rakentuvat aidosta monialaisesta yhteistyöstä ja asiantuntijoiden laajasta osaamisesta. Eri toimijoiden lisäksi Ohjaamot rakentuvat siitä tärkeimmästä, eli alle 30-vuotiaiden asiakkaiden kohtaamisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta. Nuorten äänen kuuleminen on oleellinen osa koko Ohjaamo-työskentelyä ja jatkuvaa kehittämistyötä. Ohjaamoita rakennetaan aidosta yhteistyöstä ja nuorten osallisuuden tukemisesta käsin.

Lisätietoja

Kaisa Lahtinen, Hankepäällikkö, Ohjaamokoordinaattori Valkeakoski
044 244 7347, kaisa.lahtinen@poverhanke.fi

Laura Orttenvuori, Ohjaamokoordinaattori Akaa ja Urjala
041 318 3002, laura.orttenvuori@akaa.fi

ohjaamot.fi
poverhanke.fi