NettiAgentti-vanhempainilta pureutui somessa tapahtuvan häirinnän ennaltaehkäisyyn

Istuva vihreä ja mietteliäs Nettiagenttirobotti

NettiAgentti-perhekyselyn tuloksia purettiin vanhempainillassa Tietotien lukiolla huhtikuussa.

Kiusaaminen, houkuttelu, seksuaalissävytteiset kuvat, uhkailu, häirintä. Tämä kaikki on arkipäivää monelle lapselle ja nuorelle. Puhelimen kautta viestit tulevat suoraan kotiin kyselemättä ja ilman syytä. NettiAgentti-hankkeessa toteutettiin tammikuussa 2022 kysely huoltajille, jossa kerättiin tietoja 4.-9.-luokkalaisten koululaisten huoltajien suhtautumisesta koululaisten digitaalisten medioiden käyttötapoihin, häirintään ja houkutteluun. Lisäksi kyselyllä kartoitettiin huoltajien tuen tarvetta häirintä- ja kiusaamistapausten sekä digiturvataitojen käsittelyyn. Kyselyn tuloksissa vanhempainiltoja toivottiin erityisesti lapsiin kohdistetusta häiritsevästä sisällöstä sekä vanhempien oikeuksista ja velvollisuuksista.

Vanhempainillassa vastattiin huoltajien toiveisiin

Tilaisuuden teemana oli lapsiin ja nuoriin kohdistettu häiritsevä sisältö digitaalisissa ympäristöissä. Keskustelupaneelissa olivat mukana poliisi, lastensuojelu, oppilashuolto sekä lasten ja nuorten edustus. NettiAgentit juonsivat tapahtuman, joka striimattiin Nuortenkoski Youtube-kanavalle.

Vanhempainillassa lapset ja nuoret kertoivat mitä vanhempien pitäisi tietää somessa tapahtuvista ikävistä asioista. Mitä he toivoisivat, että vanhemmat osaisivat tehdä, kun heille kerrotaan näistä tapahtumista. Oppilashuollon edustajat ja lastensuojelu vastasivat koulun ja sosiaalityön näkökulmasta miten digiympäristöissä tapahtuva häirintä voi vaikuttaa lapsiin ja nuoriin ja kuinka digihyvinvointi on osa digiturvataitoja. Poliisi kertoi rikosten tunnusmerkit täyttävistä tapauksista ja milloin on syytä ottaa poliisiin yhteyttä.

NettiAgentti-oppitunneilla opetellaan digiturvataitoja

Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan valkeakoskilaisten 8.-9. -luokkalaisten somessa ja internetissä kohtaama seksuaalinen häirintä ja houkuttelu on lähes kaksinkertaistunut edelliseen kouluterveyskyselyyn verrattuna. NettiAgentit ovat kiertäneet vuosina 2020 ja 2021 kaikki 4. -ja 8. -luokat NettiAgentti-oppituntien merkeissä. Oppitunneilla on käyty läpi ikätasoon sopivasti erilaisia vaikuttamiskeinoja, häirintää ja digiturvataitoja. Oppitunnit ovat osa NettiAgentti-toimintamallia, jonka tarkoituksena on levittää digiturvataitoja kaupungin eri yksiköiden toimesta.

Nettiagentti: Oppituntirungot