NettiAgentti –hanke on saatu päätökseen

NettiAgentti -hankkeen logo.

NettiAgentti-hankkeen toimintatapojen kehittämistä ja jalkauttamista jatketaan Valkeakoskella myös hankkeen päättymisen jälkeen.

NettiAgentti-hankkeen tavoitteena oli lisätä toiminnallisten oppituntien avulla oppilaiden tietoisuutta ja toimintavalmiuksia digiympäristöissä tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä, houkuttelusta ja kiusaamisesta. Hankkeessa selvitettiin lisäksi kyselyillä negatiivisen vaikuttamisen yleisyyttä,  digitaalisten ympäristöjen käyttötapoja, niiden vaikutuksia yläkoululaisten maailmankuvaan sekä Nettiagentti-oppituntien vaikuttavuutta. Opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittama NettiAgentti-hanke toteutettiin Valkeakosken opetustoimessa 2020–2022 välisenä aikana. Hanke suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Valkeakosken opetuspalveluiden, nuorisotoimen, Sääksmäen seurakunnan ja Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskuksen kanssa.

Oppilaiden kysely kertoo säännöllisestä häirinnästä ja houkuttelusta 

Kysely tehtiin Valkeakosken kaupungin 4.-9. -luokkalaisille oppilaille keväällä 2020 ja tammi-helmikuussa 2022. Kevään 2022 kyselyssä selvitettiin myös oppilaiden osallistumista NettiAgentti-hankkeeseen sekä tehtiin kysely huoltajille heidän huollettaviensa digitaalisten sovellusten ja palveluiden käytöstä. 

Kyselyjen pohjalta voidaan sanoa, että erityisesti päivittäistä negatiivista vaikuttamista kokevien oppilaiden osuus kasvoi vuodesta 2020 (12%) 16 prosenttiin ryhmän vastaajista. Tulos osoittaa, että esimerkiksi 25 oppilaan opetusryhmässä on keskimäärin 4 oppilasta, jotka kokevat säännöllistä häirintää, houkuttelua ja kiusaamista digitaalisissa ympäristöissä. Negatiivisen vaikuttamisen yleisyys kasvoi tasaisesti korkeammilla luokilla 

Huoltajien on hyvä tutustua lasten käyttämiin sovelluksiin ja palveluihin 

Yleisesti ottaen huoltajat arvioivat koululaisten eri digiympäristöjen sisällön tuottamisen ja käyttäjien seuraamisen lähelle koululaisten ilmoittamaa tasoa. Huoltajien olisi hyvä tutustua varsinkin sovelluksiin ja palveluihin, joita lapset käyttävät. Etenkin yläkouluikäisten kohdalla huoltajien tulisi tuntea käytettyjä sovelluksia ja palveluita: tulosten mukaan yläkoululaiset eivät enää kerro kohtaamastaan häiritsevästä viestittelystä, eivätkä huoltajat välttämättä pysty tarkistamaan nuoren puhelimesta viestittelyä. 

NettiAgentti-toimintamalli otetaan käyttöön syyslukukautena 

Toimintamallin tavoitteena on opettaa perusopetuksen oppilaat toimimaan turvallisesti verkossa ja tunnistamaan piilossa olevaa vaikuttamista. Aiheisiin tutustutaan 1.–9. lk. ikätasolle sopivalla tavalla ja teema nousee esiin jokaisella luokka-asteella. Toimintamalli otetaan kokonaisuudessaan käyttöön elokuussa 2022. 

Mallissa hyödynnetään olemassa olevia rakenteita, kuten OppilasAgentti-toimintaa sekä vuosittaisia, kunnan eri yksiköiden ja kolmannen sektorin koko ikäluokalle järjestämiä tapahtumia, tapaamisia ja muita toimintoja. Toimintamallin esittelyn voi katsoa Nuortenkoskin Youtube-kanavalta 

 

Lisätietoja tutkimuksesta
Antti Syvänen, TVT-suunnittelija/tutkija

Lisätietoja hankkeesta
Joni Tikkala, opetuspäällikkö