Miksi kompostoinnista pitää ilmoittaa?

Ihmisen kädet vierekkäin joissa on multaa

Biojätteen kotikompostoinnista pitää tehdä kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Kompostointi on tärkeää hoitaa asianmukaisesti.

Jätelautakunta Kolmenkierron tiedote 6.5.2022:

Ilmoita kotikompostoinnista

Biojätteen kotikompostoinnista pitää jatkossa tehdä kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Asianmukainen kompostointi on tärkeää ettei pihapiiriin ilmesty haittaeläimiä, kuten rottia tai muita jyrsijöitä. Jätehuoltomääräysten mukaan kompostorin pitää olla haittaeläinsuojattu ja taajamassa myös lämpöeristetty. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei ilmoitusta tarvitse tehdä.

Taustalla on tarve saada nykyistä suurempi osa biojätteestä kiertoon. Suomen yhdyskuntajätteen kierrätysaste on junnannut vuosikaudet paikallaan. Asukkailta kerätään edelleen sekajätteen joukossa suuri määrä biojätettä, joka päätyy energiahyödynnykseen eli poltettavaksi.

Vuoden 2024 aikana biojätteen erilliskeräys laajenee jätelautakunta Kolmenkierron alueen isojen taajamien kaikille asuinkiinteistöille. Vaihtoehtona erilliskeräykselle on kotikompostointi. Tämän vuoksi jätehuoltoviranomainen tarvitsee tiedot taajamien komposteista.

Taajamien ulkopuolelle erilliskeräysvelvoitetta ei tule, koska pitkien ajomatkojen takaa biojätettä ei ympäristösyistä kannata hakea. Kuitenkin myös haja-asutusalueen asukkaiden pitää tehdä kompostointi-ilmoitus. Jätehuoltoviranomainen kokoaa tiedot rekisteriin, josta voidaan tulevaisuudessa seurata kierrätysasteen kehittymistä.

Jätelautakunta Kolmenkierto valmistelee rekisteriä kompostointi-ilmoitusten vastaanottamiseen. Sähköinen ilmoituslomake avautuu asukkaiden käyttöön viimeistään elokuussa.

Lisätiedot: Martta Kantele, Jätehuoltokoordinaattori 050 308 9345 martta.kantele@hameenlinna.fi


Jätehuolto ja kierrätys