Liikuntatoimen perusavustus

Liikuntatoimi myöntää vuosittain paikallisille rekisteröidyille liikuntayhdistyksille avustuksia.

Perusavustukseen ovat oikeutettuja kaikki rekisteröidyt paikalliset liikuntayhdistykset, jotka kuuluvat jäsenenä johonkin sellaiseen valtakunnalliseen liikuntajärjestöön, jonka opetusministeriö on hyväksynyt liikuntalain nojalla valtionapukelpoiseksi sekä muut paikalliset rekisteröidyt liikuntayhdistykset, joiden toiminta niiden sääntöjen mukaan on pääasiassa liikuntatoimintaa.

Perusavustushakemus tulee toimittaa maaliskuun viimeiseen arkipäivään mennessä liikuntatoimistoon. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakemusta ja sen liitteitä voi täydentää seuraavan täyden viikon kuluessa erikseen määriteltyyn ajankohtaan mennessä.

Perusavustushakemus