Facebook pixel

Liikunta- ja hyvinvointimatkailun kehittämishanke käynnistyy

Valkeakoskella käynnistyy kaksivuotinen liikunta- ja hyvinvointimatkailun kehittämishanke. Pirkanmaan liitto myönsi hankkeelle 180 000 euron rahoituksen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää Valkeakoskelle vakiintunut ja tunnettu liikunta- ja hyvinvointipalveluiden ja matkailun ekosysteemi. Sen toiminnassa yhdistyy urheiluopistomaisuus laajempaan hyvinvointi- ja kulttuuripalvelutarjontaan.

Yhteistyössä liikuntamatkailualan toimijoiden kanssa on tarkoitus konseptoida toimintamalli, joka toimii alustana ja toiminnan perustana koko kaupungin liikunta- ja hyvinvointimatkailun kehittämiselle. Lisäksi hankkeessa laaditaan kehittämissuunnitelmat erilaisten reitistöjen sekä vesistöpalveluiden kehittämiselle. Konkreettiset toimenpidesuunnitelmat ja niiden kustannusarviot mahdollistavat suunnitelmien toteuttamisen ja mahdollisen jatkohankkeistamisen.

Myös erilaisten liikunta- ja urheilutapahtumien hakemisen ja tuottamisen systematisointi sekä yhteistuottamisen konseptin kehittäminen on yhtenä hankkeen painospistealueena. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten, yhdistysten ja oppilaitosten kanssa.

Maakuntahallitus myönsi hankkeen toteuttamiseen Alueellisen selviytymissuunnitelman toimeenpanoon korvamerkityistä määrärahoista (AKKE) 180 000 euroa.

Pirkanmaan liiton tiedote Liikunta ja hyvinvointimatkailun kehittämishankkeen rahoituksen myöntämisestä.

Lisätiedot:

Valkeakosken kaupunki:
Markkinointipäällikkö Petri Ahonen, p. 040 335 6511, petri.ahonen@valkeakoski.fi

Pirkanmaan liitto:
Rahoitusasiantuntija Jaana Niittyniemi, p. 050 326 1620