Katse Taaperoon- tutkimus

Katse Taaperoon -tutkimus on käynnistynyt Valkeakosken lastenneuvolassa yhteistyössä Tampereen Yliopiston kanssa.
Katse Taaperoon -tutkimuksessa kehitetään varhaista vuorovaikutushaasteiden ja autismikirjon kehitysriskin tunnistamista. 1v4kk- 1v6kk:n ikäisten lasten vanhempia pyydetään täyttämään lyhyt kysely lapsen kehityksestä. Mikäli kyselyssä tulee esiin kehityshaasteita, tutkijat ottavat perheisiin yhteyttä ja perheellä on mahdollisuus osallistua tarkempaan tutkimukseen. Lisäksi vanhemmille, joiden lapsilla havaitaan vaikeuksia katseen käytössä, tarjotaan katsekontaktin käyttöä vahvistavaa ohjantaa. Perheillä on mahdollisuus saada myös ohjantaa lapsen uneen tai syömiseen.
Tutkimukseen voi osallistua joko antamalla lupa sähköisen kyselyn lähettämiseen 1v neuvolakäynnillä tai kyselyn voi tilata suoraan nettisivuilta. Varsinaisen päätöksen tutkimukseen osallistumisesta tehdään vasta kyselyn saatua. Kyselyyn voi vastata, vaikka lapsenne olisi jo yli 18kk aina 3 ikävuoteen asti.
Tervetuloa Katse Taaperoon –tutkimukseen!