Kuntalaisten vastaukset Säästökampanja-kyselyyn

Säästöehdotukset taulukko.

Valkeakosken kaupungin asukkaille annettiin mahdollisuus ideoida kaupungin tulevia säästötoimia Säästökampanja-kyselyn avulla.

Kysely oli käynnissä 5.10.2022-19.10.2022 ja ehdotukset säästökohteiksi kerättiin julkisen verkkolomakkeen kautta. Ideoita oli mahdollista ehdottaa myös paperisella lomakkeella kaupunginkirjastossa ja kaupungintalolla.

Säästökohde-ehdotuksia tuli lomakkeiden kautta yhteensä 332 kappaletta. Eniten ehdotuksissa toistuivat seuraavat säästökohteet:

 • Katuvalojen säädöt.
 • Liikennevalojen säädöt.
 • Uimahallin saunat, veden lämpötilat ja aukioloajat.
 • Tarpeettomat valot pois päältä.
 • Sisälämpötilojen madaltaminen kaupungin omistamissa kiinteistöissä.
 • Tykkilumilatu.
 • Ilotulituksista luopuminen.

Muita ehdotuksia säästökohteiksi olivat muun muassa:

 • Kaupungin henkilöstön määrän ja tehtävien tarkastaminen.
 • Pallokenttien lämmitys.
 • Kaupungin tilojen vähentäminen.
 • Kokouspalkkioiden alentaminen.
 • Kausivaloista luopuminen.
 • Energiaratkaisut (mm. uusiutuva energia).
 • Yhdistysten tukeminen.
 • Kunnossapito (hiekotus).
 • Jäähalli kiinni tai kauden lyhentäminen.
 • Juhlista (mm. pikkujouluista) luopuminen.
 • Digitaalisen materiaalin käytön lisääminen.
 • Kaupungin autojen käytön vähentäminen.

Muut- vaihtoehto sisältää ehdotukset säästötoimenpiteiksi, joita on ehdotettu alle 4 kertaa. Ehdotuksia olivat esimerkiksi hankintojen kilpailutuksen järkeistäminen, koiravero käyttöönotto, liiketunnistimien käyttöönotto, paikallisten toimijoiden suosiminen, Sorrilan yhtenäiskoulun rakentamisen siirtäminen ja osallistuminen Astetta alemmas –kampanjaan.

Kaikki vastaanotetut ehdotukset on jaettu niistä vastaaville lautakunnille pohdittavaksi. Saatujen ideoiden toteuttamista selvitetään ja ideoita hyödynnetään soveltuvin osin. Säästöehdotuksia voi jatkossakin lähettää verkkosivujen alaosasta löytyvän yleisen palautelomakkeen kautta.

Lisätietoja

Anne Laukkanen
Hallintojohtaja
040 335 6002
anne.laukkanen@valkeakoski.fi