Kulttuurista hyvinvointia

Ihmisiä Visavuoren Ateljeessa katsomassa teoksia

Valkeakosken kaupunki on mukana Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla -hankkeessa.

Mukana verkostossa on 19 Pirkanmaan kuntaa sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Hankkeen tavoitteena on ohjata pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon eri palveluista asiakkaita varhaisessa vaiheessa kulttuurin pariin ja siten lisätä kuntalaisten hyvinvointia oikea-aikaisesti.

Hankkeessa luodaan kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaukselle rakenne, jolla edistetään kulttuurin tasapuolista saatavuutta ja saavutettavuutta. Yhtenä tavoitteena on kehittää kulttuurihyvinvoinnin palvelutarjotinta yhdessä muiden vastaavien pirkanmaalaisten hankkeiden kanssa.

Hanke on saanut Pirkanmaalla 348 000 euroa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta vuosille 2021‒2023. Hanketta koordinoi projektipäällikkö Anna Koski, Tampereen kaupunki. Valkeakoskella hankkeesta lisätietoa antavat kulttuuritoimenjohtaja Reijo Tepsa ja hyvinvointikoordinaattori Marika Hoviniemi.