Koulu alkaa lähiopetuksena

Lapsi piirtää pulpetilla

Epidemiatilanne Pirkanmaalla on varsin rauhallinen, joten aloitamme lukuvuoden lähiopetuksena oppilaiden lukujärjestyksen mukaisesti. Noudatamme kulloisessakin muuttuvassa tilanteessa terveysviranomaisten ohjeita.

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä vain perusopetuslaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä ja tartuntaviranomaisen suosituksesta ja ohjeita noudattaen. Poikkeavista järjestelyistä tiedotetaan välittömästi, jos tilanne alueella muuttuu.

Kouluun ei saa tulla hengitystieinfektio-oireisena ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testeillä.

Ensimmäisenä päivänä ei kokoonnuta kouluilla yhteiseen tilaisuuteen, vaan lukuvuosi aloitetaan kotiluokissa luokanopettajien ja luokanvalvojien johdolla.

Koulun tilojen käyttäminen ja hygieniasta huolehtiminen

Oppilaiden näkökulmasta lähiopetuksessa otetaan huomioon seuraavat seikat:

  • Huoltajat huolehtivat, että oppilas ei tule kouluun flunssaisena/sairaana
  • Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin
  • Oppilaita ohjataan päivittäin hyviin hygieniakäytäntöihin ( THL:n ohjeet )
  • Ruokailussa noudatetaan erityisen tarkasti hygieniakäytäntöjä, turvavälejä ja ruokailuja porrastetaan
  • Keittiön henkilökunta vaihtaa ottimet usein ruokailuvuoron aikana
  • Panostamme koulun aikuisten ohjaavaan valvontaan ruokailuissa
  • Kodin ja koulun yhteistyöpalaverit ja vanhempainillat voidaan tarvittaessa järjestää etänä

Oppimisympäristöt

Opetuksessa hyödynnetään lähistöllä olevia ulkotiloja sekä luontoympäristöjä eri oppiaineiden opiskelussa.

Retkien suunnittelussa otetaan huomioon perusopetuksen maksuttomuuteen liittyvät ohjeet sekä oppilaiden mahdolliset rajoitteet tai eritystarpeet sekä hygieniaohjeistukset.

Oppimisen tuki

Alkusyksyn aikana tehdään tilannearvio yhteistyössä opettajien ja erityisopettajien kanssa sekä täsmennetään tukitoimien suunnitelma niin, että tarvittava oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä erityisopetus voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti.

Koululla on vastuu oppimisen tuen järjestämisestä ja heti kun tuen tarvetta havaitaan, mutta toivomme, että vanhemmat ovat nopeasti yhteydessä opettajaan tukiopetuksen tarpeesta.

Oppilaan sairauspoissaolo

Huoltaja merkitsee oppilaan sairauspoissaolon kyseisen päivän aamuna Wilmaan.

Virukselle altistunut oppilas

Jos koulussa todetaan koronavirustartunta, mahdolliset altistuneet jäljitetään ja asetetaan karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta ja niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton. Ohjeet toimenpiteistä koululle antaa tartuntaviranomainen/ lääkäri. Ulkomailla matkailleen oppilaan huoltajan on oltava yhteydessä ennen koulun alkua rehtoriin ja sovittava, voiko oppilas aloittaa koulun lähiopetuksessa 12.8.

Riskiryhmät

Jos perheessä on henkilöitä, jotka kuuluvat Korona-viruksen suhteen riskiryhmään ja lapsen lähettäminen kouluun arveluttaa, huoltajan on tällöin pyydettävä arvio hoitavalta lääkäriltä. Huoltaja on velvollinen toimittamaan rehtorille asiantuntijan arvion tartuntariskistä.