Korentinojalla sähkökoekalastettiin

Kvvy:n miehet sähkökoekalastivat Korentinojalla Virta-hankkeen tiimoilta. Saaliiksi saatiin täplärapuja.

Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojelu kävi seuraamassa keskiviikkona 25.9.2019, kun Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen miehet sähkökoekalastivat Korentinojalla Virta-hankkeen tiimoilta.

Valkeakosken kaupunki on yhtenä osallistujana mukana tässä hankkeessa, joten myös täällä tehdään virtavesien kartoituksia. Tällä kertaa ei haaviin jäänyt taimenta mutta Korentinojasta löydetyt täpläravut olivat hyvä veden laadun indikaattori. Nämä saksiniekat kun ovat veden suhteen varsin tarkkoja.

VIRTA-hanke toteuttaa virtavesien kunnostuksia ja kerää samalla tietoa kunnostustoimien vaikutuksista. Hankkeessa kartoitetaan Kokemäenjoen vesistöalueella esiintyviä alkuperäisiä taimenkantoja ja selvitetään taimenkantojen vaelluskäyttäytymistä. Hanke on ensivaiheessa nelivuotinen. Hankkeen rahoitukseen on sitoutunut laaja joukko kuntia, vesialueiden omistajia, ELY-keskus sekä yrityksiä ja yhdistyksiä.

Virta-hanke