Kerro ideasi vuoden 2024 budjetin laadintaan

Ihmisiä kesäisellä torilla Valkeakosken keskustassa.

Osallistuvassa budjetoinnissa kaupungin asukkaat ovat mukana ideoimassa, suunnittelemassa ja päättämässä yhteisten rahojen käytöstä.

Kaupunginvaltuuston 27.6.2022 hyväksymässä Valkeakosken kaupungin uudessa kaupunkistrategiassa yhtenä strategisena tavoitteena on “Valkeakoskella voidaan hyvin”. Tämän tavoitteen yksi tahtotiloista on ”asukkaat ja yhteisöt mukana hyvinvoinnin edistämisessä.”

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto toteuttaa kaupunkistrategiaa

Kuntalain mukaan asukkaiden osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun. Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan kunnan taloutta koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Asukkaiden näkökulmasta osallistuva budjetointi tuottaa mahdollisuuden suunnitella ja päättää omaan kuntaan liittyvistä asioista sekä myös auttaa ymmärtämään sitä, kuinka kunta toimii. Hallinnon näkökulmasta osallistuva budjetointi on yksi tapa edistää läpinäkyvyyttä.

Kuntalaiset mukaan ideoimaan!

Valkeakosken kaupunki pyytää kuntalaisilta ideoita vuoden 2024 talousarviota ja 2024-2026 taloussuunnitelmaa varten. Kaikki kuntalaisilta saadut ehdotukset käsitellään kaupungin johtoryhmässä. Ensimmäisen vaiheen ideoita otetaan vastaan toukokuun loppuun asti. Ideasi voit kertoa verkkolomakkeen kautta. Ehdotuksia on mahdollista jättää myös paperisena kaupungintalon infoon tai kaupunginkirjastolle.

Johtoryhmä arvioi ehdotukset seuraavien kriteerien mukaan:

  • idean tulee olla laillinen/lain mukainen
  • idean tulee olla kaupungin toimivallassa
  • idean kustannukset mahtuvat budjettiin
  • idea on kaupungin ylläpidettävissä jatkossa; ei edellytä esimerkiksi uuden pysyvän henkilökunnan palkkaamista
  • idea on epäkaupallinen
  • idea on syrjimätön ja yhdenvertaisuutta edistävä.

Mikäli esiin nousee useita toteutuskelpoisia ideoita, äänestetään niistä syksyllä ennen kaupunginhallituksen talousarvioesityksen valmistumista.

Lisätietoja

Mari Tomperi
Controller, taloushallinto
mari.tomperi@valkeakoski.fi
040 335 6022