Kenestä Valkeakosken vapaaehtoinen 2022?

Valkeakoskella valitaan neljättä kertaa Valkeakosken vapaaehtoinen. Valinnan tavoitteena on nostaa vapaaehtoistoiminnan arvostusta ja näkyvyyttä Valkeakoskella ja tehdä vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi.

Valkeakoskella toimii yli 360 yhdistystä ja järjestöä, joten mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan löytyy. Valkeakoskella toimii myös valtakunnallisen Kansalaisareenan alainen vapaaehtoistoiminnan kehittämisryhmä Valikko, jonka tavoitteena on nostaa esiin valkeakoskelaista vapaaehtoistoimintaa ja yhdistysten työtä yhteiseksi hyväksi. Yhtenä keinona tähän on Valkeakosken vapaaehtoisen vuosittainen valinta, jonka toivotaan innostavan myös uusia toimijoita mukaan vapaaehtoistyöhön.

Valkeakosken vapaaehtoinen voi olla pitkän linjan vapaaehtoistoimija tai uusi tulokas, yleishyödyllinen yhdistys, vapaamuotoinen yhteisö tai vapaaehtoistyön teko. Valkeakosken vapaaehtoiseksi ei voi kuitenkaan valita henkilöä tai yhteisöä, joka saa hyväntekeväisyystyöstään myös rahallista korvausta (esim. vapaaehtoistyötä tarjoavan järjestön työntekijä).

Palkittavia vapaaehtoisia voit ehdottaa 4.11.2022 saakka sähköisesti Sääksmäen seurakunnan sekä Valkeakosken kaupungin verkkosivujen kautta, sekä Vapaaehtoistoimintaa Valkeakoskella -Facebook sivulla. Ehdokkaiden joukosta vapaaehtoistoiminnan Valikkoryhmä valitsee 3-5 ehdokasta, ehdokkaiden yleisöäänestys viikoilla 46-47. Voittaja julkaistaan viikolla 48.

Ehdota Valkeakosken vapaaehtoista 2022

Aiemmin palkitut:

Valkeakosken vapaaehtoinen 2019:
Raija Lehtonen Kyläpaikka ry, Valkeakosken vapaaehtoisteko ”Somesta voimaa” hyväntekeväisyyskampanja, Olli Blomster ja Karolus Riethartti.

Valkeakosken vapaaehtoinen 2020:
Kirsti Laurila, Valkeakosken Hengitysyhdistys, Valkeakosken vapaaehtoisteko Lotta ja Pappa

Valkeakosken vapaaehtoinen 2021:
Pekka Taipalinen, SPR Valkeakosken osasto, Valkeakosken vapaaehtoisteko 2021 Valkeakosken Voimistelijat ry.