Jätelautakunta Kolmenkierto tarkastaa kesällä kotikompostoreja

Jätehuoltomääräysten mukaan kompostorin pitää olla haittaeläimiltä suojattu, kun kompostoidaan biojätettä.

Jätelautakunnan viranhaltijat tulevat viikoilla 22 ja 23 tarkastamaan kompostoreita Valkeakoskella.

Tarkastusten avulla jätelautakunta seuraa jätehuoltomääräysten noudattamista. Määräysten mukaan asuinkiinteistön sekajäteastian pisin mahdollinen tyhjennysväli on neljä viikkoa, jos biojätettä ei kompostoida tai kerätä erikseen. Jäteastian tyhjennysvälin voi tarvittaessa pidentää kahdeksaan viikkoon, jos biojäte kompostoidaan tai erilliskerätään kiinteistöltä.

Tarkastettavat kiinteistöt on valittu satunnaisesti niiden joukosta, jotka ovat ilmoittaneet Kiertokapula Oy:lle kompostoivansa biojätteen, ja joilla on pidennetty jäteastian tyhjennysväli. Asukkaille lähetetään etukäteen kirje tarkastuksesta.

Millainen kompostorin pitää olla?

Biojätteellä tarkoitetaan eloperäistä keittiö- tai elintarvikejätettä tai syötäväksi kasvatettuja kasvinosia. Kompostorin pitää olla haittaeläimiltä suojattu, lisäksi taajamassa kompostorin pitää olla lämpöeristetty. Tällaisen lämpökompostorin voi joko rakentaa itse tai ostaa valmiina. Taajaman ulkopuolella kompostori voi olla eristämätön.

Puutarhajätteen kompostointiin riittää lämpöeristämätön kompostori tai kehikko. Puutarhajätteellä tarkoitetaan maatuvaa jätettä, kuten ruohoa, puiden lehtiä, risuja ja oksia, mutta ei kuitenkaan syötäväksi kasvatettuja kasvinosia.

Jätelautakunnan kompostointi-ilmoituslomake avautuu elokuussa

Jätelainsäädäntö uudistui vuonna 2021. Jatkossa kaikesta biojätteen kompostoinnista pitää tehdä kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle eli jätelautakuntaan. Tähän asti kompostointi-ilmoitus on tehty Kiertokapula Oy:lle vain, jos asukas on halunnut harventaa jäteastian tyhjennysväliä.

Jätelautakunta valmistelee parhaillaan rekisteriä kompostointi-ilmoitusten vastaanottamiseen. Sähköinen ilmoituslomake avautuu asukkaiden käyttöön viimeistään elokuussa.

Taajamien ulkopuolelle erilliskeräysvelvoitetta ei tule, koska pitkien ajomatkojen takaa biojätettä ei ympäristösyistä kannata hakea. Kuitenkin myös haja-asutusalueen asukkaiden pitää tehdä kompostointi-ilmoitus. Jätehuoltoviranomainen kokoaa tiedot rekisteriin, josta voidaan tulevaisuudessa seurata kierrätysasteen kehittymistä.

Jätelautakunta Kolmenkierto toimii Kiertokapula Oy:n 13 osakaskunnan jätehuoltoviranomaisena.

Lisätietoja: Jätehuoltosuunnittelija, Veera Petäsnoro, veera.petasnoro@hameenlinna.fi, 050 325 1445.

Kolmenkierto