Harrastamisen Suomen mallin hanke jatkuu Valkeakoskella

Valkeakosken kaupunki on ollut mukana harrastamisen Suomen mallin pilotissa kevätlukukaudella 2021.

Toiminta kouluilla käynnistyi nopealla aikataululla ja harrastusryhmiä oli kouluilla kevään aikana runsaasti. Saimme Harrastava Valkeakoski -toiminnalle jatkoavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä 40 000€. Avustuksen käyttöaika on lukuvuosi 2021 – 2022.

Koulukerhotoiminnan kehittämiseen saimme opetushallituksen rahoitusta 22 000€. Nämä kaksi hanketta muodostavat harrastus- ja koulukerhokokonaisuuden. Molempien hankkeiden tavoitteena on tukea lasten ja nuorten mielekästä harrastamista koulupäivän yhteydessä ja tarjota matalan kynnyksen maksuttomia harrastusmahdollisuuksia mahdollisimman monelle 1.-9. luokan oppilaille.

Koululaisten harrastukset toteutetaan lasten ja nuorten toiveiden mukaisesti yhteistyökumppaneiden avulla. Samalla lisätään harrastus- ja vapaa-aikatoimijoiden, koulujen ja perheiden välistä yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Jos olet kiinnostunut toiminnasta ja sinulla tai edustamallasi toimijalla on resurssit koululaisten harrastusten ohjaamiseen, ota yhteyttä: eija.paivaniemi@edu.valkeakoski.fi, p. 040 3356277.

Tarkemmat kerhoajankohdat varmistuvat syksyllä. Niistä tiedotetaan Wilman ja kaupungin verkkosivujen kautta.