Facebook pixel

Hakemus rintamaveteraanien kotiin annettavien palvelujen ja avokuntoutuspalvelujen tuottajaksi ajanjaksolle 1.1.2021-31.12.2022

Palveluntuottaja voi hakeutua Valkeakosken kaupungin rintamaveteraanien kotiin annettavien palvelujen ja avokuntoutuspalvelujen tuottajaksi.

Tällä hakemuksella palveluntuottaja voi hakeutua Valkeakosken kaupungin a) rintamaveteraanien kotiin annettavien palvelujen ja b) avokuntoutuspalveluiden tuottajaksi. Kaikki ehdot täyttävät palveluntuottajat hyväksytään palveluntuottajaksi. Valkeakosken kaupunki ei sitoudu mihinkään tiettyyn hankintamäärään, vaan tällä järjestelyllä muodostetaan hankinnalle puitteet, minkä sisällä oleville palveluntuottajille ohjataan asiakkaita maksusitoumuksilla (kaupunki ilmaisee päätöksessä palveluntuottajan, jonka valinnan on tehnyt asiakas) tai palvelusetelillä (asiakas itse valitsee palveluntuottajan). Asiakkaalla on siis valinnanvapaus. Esimerkinluonteisesti tällainen päätös/seteli voisi olla esimerkiksi fysioterapiaa 10 kerraksi tai enintään 500 eurolla. Hyväksytyt palveluntuottajat tuottavat seuraavassa mainittuja palveluja asiakkaille päätöksen/setelin mukaisesti. Asiakkaalle annetaan tai lähetetään palvelutuottajien luettelo. Valkeakosken kaupunki voi lisäksi pitää luetteloa sopimuskumppaneista internetsivuillaan.
Tässä lomake palveluntuottajaksi hakemiseen.

Kotona asumisen tukemisen palveluja ovat

Hoitajan apu kotiin, kotisairaanhoito, siivous-, asiointi- ja saattoapu, ikkunanpesu, ateriapalvelu, pyykkipalvelu, kylvetys. Myös vakituisen asunnon rännien puhdistaminen, tukikaiteiden asentaminen, pihan lumen luonti tai nurmikon leikkuu ovat kotiin annettavia palveluita.  Tuettua kotona kuntoutumista ovat:  Kotiaskareiden tekeminen yhdessä rintamaveteraanin kanssa, esim. aterioiden valmistaminen, asioinnissa tukeminen. Toiminta voi olla ennaltaehkäisevää, toimintakykyä ylläpitävää, kotona selviytymistä tukevaa toimintaa. Toiminta voi olla myös yhdessä ulkoilua, jumppaa, seurustelua tai pelien pelaamista    Avokuntoutuksen toimintamuotoja ovat:  Erilaiset terapiat esim. fysioterapia, toimintaterapia, jalkahoito, hieronta tai muu yksilölliseen tarpeeseen perustuva terapia tai psykososiaalinen tuki. Avokuntoutus on mahdollista toteuttaa myös rintamaveteraanin kotona, jos se on hänen terveydentilansa vuoksi tarpeen. Avokuntoutuksena on mahdollista antaa myös pelkkää jalkojenhoitoa sitä tarvitsevalle rintamaveteraanille.

Ohjeita palvelun tuottajalle

Palveluntuottajan tulee täyttää tämä hakemus ja toimittaa pyydetyt liitteet. Kaikki ehdot täyttävät palveluntuottajat hyväksytään palveluntuottajaksi. Hakemuksen tultua hyväksytyksi tehdään erillinen sopimus palveluntuottajan ja kaupungin välillä. Sopimuksessa on tarkempi tietossuojaliite ja sovitaan millä tavalla palveluntuottaja voi kirjata tietoja sekä kuinka palaute hoitojaksosta annetaan tilaajalle. Jos palveluntuottaja on tuoreeltaan jo hyväksytty omaishoidon palvelusetelituottajaksi Valkeakoskella ja hän on siinä yhteydessä toimittanut liitteet, ei tarvitse toimittaa jo aikaisemmin toimittamiaan liitteitä uudelleen tämän hakemuksen mukana. Hakemus liitteineen on mahdollista toimittaa milloin tahansa sopimusajan sisällä osoitteeseen: Valkeakosken kaupunki, Kirjaamo, pl. 20, 37601 Valkeakoski. Kuoreen merkintä: ”Vanhuspalvelut.”

Lisätiedot

Lisätietoja (kotona asumista tukevat palvelut) antaa: Vanhuspalvelujen johtaja Tarja Laine p. 040 335 7277, tarja.laine@valkeakoski.fi.