Facebook pixel

Hakemus omaishoidon tuen vapaapäivien palvelusetelituottajaksi ajanjaksolle 1.1.2021-31.12.2022

Palveluntuottaja voi hakeutua Valkeakosken kaupungin omaishoidon tuen vapaapäiväjärjestelyjen palvelusetelituottajaksi. Omaishoidon palveluseteli on tarkoitettu tukemaan omaishoitajan jaksamista.

Kaikki ehdot täyttävät palveluntuottajat hyväksytään palveluntuottajaksi. Valkeakosken kaupunki ei sitoudu mihinkään tiettyyn hankintamäärään, vaan tällä järjestelyllä muodostetaan hankinnalle puitteet, minkä sisällä oleville palveluntuottajille ohjataan palveluseteleillä (asiakas itse valitsee palveluntuottajan). Asiakkaalla on siis valinnanvapaus.

Omaishoidon palveluseteli on tarkoitettu tukemaan omaishoitajan jaksamista. Palvelusetelillä tuotettava palvelu on hoidettavan tarpeen mukaan avustamista päivittäisissä toimissa, terveyden- ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä, kuntoutusta sekä neuvontaa ja ohjausta. Palvelusetelin asiakkaalle myöntää asiakasohjaaja.

Hyväksytyt palveluntuottajat tuottavat omaishoidon palvelusetelisääntökirjan mukaista palvelua asiakkaiden saaman päätöksen ja setelin mukaisesti. Asiakkaalle annetaan tai lähetetään palvelutuottajien luettelo. Valkeakosken kaupunki voi lisäksi pitää luetteloa sopimuskumppaneista internetsivuillaan. Palveluntuottaja ilmoittautuu, toimittaa ns. tilaajavastuulain mukaiset dokumentit ja muut tarpeelliset dokumentit, jonka jälkeen vanhuspalvelujen johtaja tekee viranhaltijapäätöksen palveluntuottajaksi hyväksymisestä ja lopuksi tehdään sopimus tuottajan kanssa.

Ohjeita palvelun tuottajalle

Palveluntuottajan tulee täyttää tämä hakemus ja toimittaa pyydetyt liitteet. Kaikki ehdot täyttävät palveluntuottajat hyväksytään palveluntuottajaksi. Palveluseteliä varten on olemassa sääntökirja. Hakemuksen tultua hyväksytyksi tehdään erillinen sopimus palveluntuottajan ja kaupungin välillä. Sopimuksessa on tarkempi tietossuojaliite ja sovitaan millä tavalla palveluntuottaja voi kirjata tietoja sekä kuinka palaute hoitojaksosta annetaan tilaajalle.

Jos palveluntuottaja on tuoreeltaan jo hyväksytty rintamaveteraanien kotiin annettavien palvelujen ja avokuntoutuspalvelujen palveluntuottajaksi Valkeakoskella ja hän on siinä yhteydessä toimittanut liitteet, ei tarvitse toimittaa jo aikaisemmin toimittamiaan liitteitä uudelleen tämän hakemuksen mukana. Hakemus liitteineen on mahdollista toimittaa milloin tahansa sopimusajan sisällä osoitteeseen:  Valkeakosken kaupunki, Kirjaamo, pl. 20, 37601 Valkeakoski. Kuoreen merkintä: ”Vanhuspalvelut.”

Lisätiedot

Lisätietoja (kotona asumista tukevat palvelut) antaa: Vanhuspalvelujen johtaja Tarja Laine p. 040 335 7277, tarja.laine@valkeakoski.fi.