Facebook pixel

Etelä-Pirkanmaan kunnat hiilineutraaliksi

Valkeakosken keskusta ilmakuva

Etelä-Pirkanmaan kuntajohtajat ovat asettaneet tavoitteen, että kunnat liittyvät Hinku-kuntiin ( Kohti hiilineutraalia kuntaa –hanke) ja laativat yhteisen seudullisen ilmasto-ohjelman.

Tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen tulevaisuudessa, ilmaston lämpenemisen hillitseminen, olemassa olevien energia- ja kestävän kehitystoiminen kokoaminen yhteen ja uusien toimenpiteiden kustannussäästöt.

Hinku-kunta sitoutuu tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonepäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Hinku kunnaksi on tällä hetkellä liittynyt 52 kuntaa, joista 11 on Pirkanmaalta. Ilmastotyötä vauhdittamaan on Pirkanmaalla käynnissä hanke, jonka tavoitteena on hiilineutraali maakunta. Etelä-Pirkanmaalla katsotaan, että on tärkeää olla mukana ilmastotyössä ja maakunnallisessa kehityksessä.

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hanke on vuonna 2008 alkanut Suomen ympäristökeskuksen koordinoima hanke, jossa kunnat, yritykset, asukkaat ja asiantuntijat ideoivat ja toteuttavat yhdessä ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Ideana on, että kunnat toimisivat ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöinä ja loisivat samalla liiketoimintamahdollisuuksia energia- ja ympäristöalan yrityksille.

Lisätietoja: Vs. ympäristötarkastaja Outi Riihimäki, p. 040 335 7412, outi.riihimaki@valkeakoski.fi

Jukka Varonen
kaupunginjohtaja, Valkeakoski

Antti Peltola
kaupunginjohtaja, Akaa

Hannu Maijala
kaupunginjohtaja, Urjala

Jussi Teittinen
kunnanjohtaja, Pälkäne

Hinku-foorumi ilmastotyön tukena

Kuntien ilmastotyön tukena toimii Hinku-foorumi, joka kokoaa yhteen kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluja tarjoavat yritykset sekä alan asiantuntijat.

Ilmastonmuutoksen hillinnän parhaat käytännöt

Tietoa parhaista käytännöistä levitetään sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tärkein hyvien käytäntöjen levittämiskanava on Hinku-foorumin lisäksi yhteisöllinen verkkopalvelu Energialoikka.

Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-hanke