Duunia Koskista kesäksi –kampanja tavoitti kesätyönhakijat

Kampanjassa onnistuttiin linkittämään kesätyönhakijat ja kesätyöpaikat ja kampanjasivusto on kerännyt kiitosta runsaasta ja hyödyllisestä sisällöstä.

Tänä keväänä ensimmäisen kerran 1.2.-16.3.2022 järjestetty Valkeakosken oma Duunia Koskista kesäksi kesätöiden rekrytointikampanja menestyi mukavasti. Kampanjassa tarjottiin valkeakoskelaisille yrityksille ja täällä työllistäville työnantajille mahdollisuus markkinoida veloituksetta kesätyöpaikkojaan kampanjan verkkosivustolla.

Kampanjasivustoa ja kesätyömahdollisuuksia markkinoitiin kesätyönhakijoille aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, erityisesti Duunia Koskista kesäksi ja Valkeakosken Ohjaamon sosiaalisen median kanavissa. Kampanjasivustolla julkaistiin mukana olleiden työnantajien työpaikkailmoitusten lisäksi runsaasti tietoa ja vinkkejä työnhakuun liittyen. Kesätyökampanjan kanssa jalkauduttiin myös oppilaitoksiin ja järjestettiin niin ryhmä- kuin yksilöohjausta työnhakuun liittyen Valkeakosken Ohjaamossa.

Duunia Koskista kesäksi –kampanja kannusti myös yrittäjyyteen, kaupunki mahdollistaa nuorille kesätyösetelin hyödyntämisen yrittäjyyteen

Kampanjan avulla haluttiin kannustaa nuoria myös yrittäjyyden polulle. Yhteistyötä tehtiin Valkeakosken 4H-yhdistyksen kanssa. Lisäksi kaupungin tarjoamaa kesätyöseteliä laajennettiin koskemaan kesätyösetelin ikäryhmälle myös oman yrityksen perustamiseen. Kesätyöseteli kohdentui tänä vuonna 2004-2006 syntyneiden työllistymisen tukemiseen.

Duunia Koskista kesäksi –kampanja tullaan järjestämään myös vuonna 2023

Työnantajilta ja kesätyönhakijoilta tähän mennessä saadun palautteen mukaan kampanjalle on ollut tarvetta. Kampanjassa onnistuttiin linkittämään kesätyönhakijat ja kesätyöpaikat ja kampanjasivusto on kerännyt kiitosta runsaasta ja hyödyllisestä sisällöstä kesätyöpaikkailmoitusten lisäksi. Kesätyökampanjaa jatketaan siis ensi vuonna.

Kampanja pähkinänkuoressa:

  • PoVer-hankkeen, Ohjaamo Valkeakosken ja Valkeakosken kaupungin koordinoima kesätyökampanja
  • Kampanjan kohderyhmänä ovat työnantajat ja kesätyönhakijat Valkeakoskella
  • Verkkokampanja www.duuniakoskista.fi ja kesätyönhakijoille suunnatut erilliset Ohjaamo-vetoiset tilaisuudet kampanjan aikana.
  • Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
  • www.duuniakoskista.fi kävijämäärät kampanja-aikana 4229
  • Duunia Koskista kesäksi Instagram tavoitti 2345 erillistä tiliä
  • Valkeakosken Ohjaamo tavoitti 5847 erillistä tiliä
  • Tilaisuudet oppilaitoksissa ja Ohjaamossa keräsivät yli 150 osallistujaa.

Lisätietoa antaa:

Tanja Kulmala
Yrityskoordinaattori

tanja.kulmala@valkeakoski.fi
044 241 6173
PoVer – Työllistämisen ja työllistymisen palvelupolut ja verkostot (ESR)