Avustukset vuonna 2021 yhdistyksille, järjestöille yms.

Yhdistykset, järjestöt yms. voivat hakea avustusta keskiviikkoon 31.3.2021 kello 15.00 mennessä.

Hakemus on osoitettava sille hallintokunnalle, jonka toimintapiiriin hakija katsoo kuuluvansa. Samaan tarkoitukseen voi hakea avustusta vain yhdeltä hallintokunnalta.

Hallintokunnat:

 • Kaupunginhallitus
  • Kaupunginkanslia, p. 040 335 6002
 •  Sosiaali- ja terveyslautakunta
  • Sosiaalinen toiminta, p. 040 335 7387
 • Koulutus- ja hyvinvointilautakunta (liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustukset)
  • Liikunta-avustukset, p. 040 335 6805
  • Nuorisoavustukset, p. 040 335 6821
  • Kulttuuriavustukset, p. 040 335 7020

Ympäri vuoden haettavat avustukset

Seuraavia hakemuksia voi tehdä ympäri vuoden:

 • Kohdeavustukset on haettava ennen hankkeen tai tapahtuman aloittamista.
 • Nuorisotoimen leiritoiminta-avustus 2 kk kuluessa leiristä.
 • Liikuntatoimen koulutusavustus 30.11.2021 klo 15:00 mennessä.

Hakemuksiin tarvittavat liitteet

Avustushakemuksiin on liitettävä seuraavat jäljennökset:

 • talousarvio- ja toimintasuunnitelma, josta tulee käydä ilmi avustettava toiminta
 • toimintakertomus ja tilinpäätös
 • tilintarkastajien lausunto
 • ilmoitus yhteisön puheenjohtajasta, rahastonhoitajasta ja tilintarkastajista sekä pankkitilin numero.

Hakemuslomakkeet

Hakemuslomakkeita saa myös asioita hoitavan hallintokunnan toimistosta.

Hakemusten jättö

Sähköisesti: kaupungin palvelimen verkkolomakkeella tai valkeakosken.kaupunki@valkeakoski.fi.

Postitse: Valkeakosken kaupunki/ kirjaamo, PL 20, 37601 Valkeakoski.
Kuoreen merkintä: avustusasiat + hallintokunta, jolle hakemus osoitetaan.

Toimitus suoraan: Kaupungintalo, osoite Sääksmäentie 2, sovi käynnistä etukäteen.