Asiakaspysäköinti terveyskeskuksen remontin aikana

Terveyskeskuksen remontti vähentää tilapäisesti asiakaspysäköintipaikkoja - korvaavaa pysäköintitilaa löytyy terveyskeskuksen Ulvajankadun puoleisesta päädystä ja jäähallin parkkipaikalta. 

Terveyskeskuksen remontti hammashoitolassa on valmistunut ja edennyt fysioterapian sekä apuvälinelainauksen tiloihin. Fysioterapia ja apuvälinelainaus ovat siirtyneet väistötiloihin entisen terveyskeskussairaalan tiloihin.

Remontti koskee myös seitsemää avosairaanhoidon vastaanottohuonetta. Lääkärien ja hoitajien vastaanotot ovat väistötiloissa 2A- ja 2B-kerroksessa. Väistötilat ovat käytössä tammikuun 2021 loppuun saakka.

Urakoitsijalta saadun tiedon mukaan terveyskeskuksen piha-aluetta tarvitaan aiottua enemmän työmaan käyttöön.

Käytännössä kaikki asiakkaiden pysäköintipaikat avofysioterapian sisäänkäynnin edustalta aidataan työmaa-alueeksi (kuvassa lilalla merkitty alue). Pysäköintipaikat vähenevät 16 paikalla.

Pysäköintialueen ympäriajo estyy. Aluesairaalan puolelle jätetään ajoväylä tavarantoimituksia varten.

Fysioterapia-asiakkaiden saattoliikenne remontin ajan tapahtuu Kirkkotien kautta Hoiva-ja Kuntoutusyksikön pääovesta V1 (Kirkkotie 8), josta on opastus fysioterapian vastaanottoaulaan.

 

vKartta piha-alueen ajojärjestelyistä

 

Asiakkaille löytyy korvaavia pysäköintipaikkoja terveyskeskuksen Ulvajankadun puoleisesta päädystä (kuvassa keltaisella merkitty alue). Lisää pysäköintipaikkoja löytyy myös jäähallin parkkipaikalta.

Piha-aluekartta tilapäisistä asiakaspysäköintipaikoista.