Alueellista yhdessä oppimista Pirkanmaan perhekeskuksissa

Lapsi leikkii puistossa

Valkeakoski on mukana perhekeskusten systeemisen verkostojohtamisen alueellisessa pilotissa.

Valkeakosken perhekeskusverkosto on lasten, nuorten ja perheiden palvelujen verkosto, jossa on jo useamman vuoden ajan tiivistetty yhteistyötä ja -suunnittelua. Verkoston toimijat kokoontuvat kuukausittain saman pöydän ääreen yhteensovittamaan perheiden tueksi matalan kynnyksen palveluja ja toimintaa. Paikallisessa perhekeskusverkostossa on tämän toimintakauden aikana mm. suunniteltu ahdistuksen ja masennuksen hoitomenetelmien koulutusta ja käyttöönottoa, vauvantahtityön ja Ensihelpin työn vahvistamista sekä Ohjaamon monialaisen työskentelyn kehittämistä. Vahvistamme jatkossa myös perheiden palvelujen näkyvyyttä kaupungin verkkosivuilla Pirkanmaan muiden kuntien tapaan sähköisen perhekeskuksen otsikon alle.

Uutta vauhtia yhteistyöhön on antanut Pirkanmaan perhekeskuskehittämisen pilotti, joka käynnistyi toukokuussa yhdeksän kunnan alueella. Pilotti toteutetaan tämän vuoden aikana ja Valkeakoski on aktiivisesti mukana tässä kehittämistyössä. Alueellisen yhteistyön tavoitteena on saada ymmärrystä ja osaamista siitä, mitä on vaikuttava ja systeeminen perhekeskuksen verkostojohtaminen. Pilotissa luomme yhdessä tekemisen verkostoa unohtamatta perheitä tärkeänä osana sitä. Tavoitteena on jatkossa suunnitella ja arvioida palveluita yhdessä, jotta ne vastaisivat yhä paremmin alueemme lasten, nuorten ja perheiden tarpeita.

Lisätietoa Perhekeskusverkoston yhteisestä kehittämistyöstä