Facebook pixel

Alkutuotannon väliaikaisella koronatuella uudet ehdot

Tukiehtoja laajennettu ja hakuaikaa jatkettu.

Ruokavirasto tiedottaa:

Alkutuotannon yritykset voivat hakea väliaikaista tukea koronapandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin uusilla ehdoilla 4.11.2020 alkaen. Uusien ehtojen mukaan tukea voi saada 2000–80 000 euroa ja tukea voidaan myöntää myös kuluihin, jotka syntyvät tuotantoeläinten terveyden ja yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi välttämättömien rehujen hankinnasta. Tukea voi hakea 30.6.2021 saakka.

Lue lisää alkutuotannon koronautuen uusista ehdoista Ruokaviraston sivuilta >>