Facebook pixel

Aiotko kunnostaa rantaasi? Muistilista ruoppaukseen ja vesikasvien niittoon

Ihminen tekee vesikasvien koneellista niittoa rantavedessä.

Jos haluat kunnostaa kotirantaasi, aloita suunnittelu nyt. Ruoppauksesta ja koneellisesta vesikasvien niitosta tulee ilmoittaa ELY-keskukseen ja vesialueen omistajalle vähintään 30 päivää etukäteen.

Ruoppaus on sallittua pääsääntöisesti 1.9.-30.4. välisenä aikana. Ruoppaus on hyvä suunnitella ja toteuttaa huolella. Siitä kannattaa keskustella ja sopia lähinaapureiden ja vesialueen omistajan kanssa. Näin vältät ongelmia ja riitoja.

Ruoppaus on helpointa tehdä silloin, kun vesi on mahdollisimman matalalla. Myös talvi on otollista aikaa, jos jää on niin vahvaa, että se kantaa kaivinkoneen.

Hae lupaa tai ilmoita ruoppauksesta

Tilavuudeltaan yli 500 m³ ruoppaus:

 • Hae aina aluehallintovirastolta (AVI) lupa yli 500 m3 ruoppaukseen.
 • Hae lupaa ajoissa, sillä lupahakemuksen tavoitteellinen käsittelyaika on 4–9 kuukautta.
 • AVIn päätös on maksullinen ja sen hinta riippuu mm. ruopattavan massan määrästä.
 • Massamäärällä tarkoitetaan pohjasta nostettavan massan määrää eli pohjaan syntyy 500 m3:n ”kuoppa”. Maanpäälle nostettuna tämä massamäärä on löystyneenä ja veteen seonneena jo usein moninkertainen.

Massamäärältään enintään 500 m³ koneellinen ruoppaus:

 • Tee ilmoitus koneellisesta ruoppauksesta ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa.
 • Tee ilmoitus sähköisellä ilmoituslomakkeella, joka löytyy ymparisto.fi-verkkosivulta. ELY-keskus ilmoittaa vastaanottaneensa ruoppausta koskevan ilmoituksen ja antaa siihen vastauksen.
 • ELY-keskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa tarkempia ohjeita tai kehottaa ilmoittajaa hakemaan 30 vuorokauden kuluessa vesilain mukaista lupaa aluehallintovirastolta.
 • Ilmoituksen käsittelystä ELY-keskuksessa ei peritä maksua.

Ajoita vesikasvien niitto oikein

Vesikasveja voidaan joutua niittämään järven rehevöitymisen takia. Niitto voi myös parantaa veden virtausta sekä kalojen ja lintujen elinoloja.

Vesikasvien niitto on tärkeää toteuttaa oikeana ajankohtana. Tehokkain niittoaika on heinä-elokuun vaihteessa.

Jos niittokertoja on useampia, ensimmäinen niitto kannattaa tehdä juuri ennen kasvien kukkimista kesäkuun lopulla ja seuraavat niitot 3-4 viikon välein.

Ilmoita koneellisesta niitosta

 • Vain pienimuotoiset, esimerkiksi viikatteella tehdyt niitot saa tehdä ilman lupaa.
 • Koneellisesta niitosta on kuitenkin ilmoitettava 30 vuorokautta ennen työn toteuttamista vesialueen omistajalle ja alueelliselle ELY-keskukselle.
 • Laajaan vesikasvien niittoon saatetaan tarvita aluehallintoviraston lupa. Laajoja niittoja suunniteltaessa tulee niittokohteelta tehdä perusteellinen kasvillisuuskartoitus.
 • Jos niittoja aiotaan tehdä suojelualueilla, ne tulee suunnitella viranomaisten kanssa yhteistyössä.
 • Kaikki niittojäte tulee kerätä pois vesistöstä.

 

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu, p. 0295 020 900, ma–pe klo 9–16

sähköposti: ympariston.asiakaspalvelu(a)ely-keskus.fi tai ympariston.asiakaspalvelu(a)avi.fi