Aiotko kunnostaa kotirantaasi?

Järven ranta, jossa etualalla puu sekä rantakivikkoa ja taka-alalla järvi sekä metsää.

Kesällä moni innostuu oman kotirannan kunnostamisesta. Ruoppauksesta ja koneellisesta vesikasvien niitosta tulee ilmoittaa ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 päivää ennen töiden aloittamista.

Ennen rannan kunnostustöihin ryhtymistä tulee huomioida muutama asia. Ruoppaustoimia harkitsevalle tässä vaiheessa kesää ajankohtaisia ovat ruoppauksen suunnittelutyöt, sillä samentumisen ja muiden ruoppauksesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi ruopata voi pääsääntöisesti vain 1.9.–30.4 välisenä aikana. Ruoppauksella tarkoitetaan maa-aineksen, lietteen tai kivien koneellista poistamista vesialueen pohjasta.

Järven rehevöitymisen vuoksi myös lisääntynyttä vesikasvillisuutta joudutaan joskus niittämään tai muulla tavoin poistamaan. Vesikasvien tehokkain niittoaika on heinä–elokuun vaihteessa. Jos niittokertoja on useampia, ensimmäinen niitto kannattaa tehdä juuri ennen kasvien kukkimista kesäkuun lopulla ja seuraavat niitot 3–4 viikon välein.

Ruoppauksen toteuttaja on vastuussa hankkeen lainmukaisuudesta

Vaikka ruoppaus koskisi vain omaa rantaa, sen vaikutukset voivat ulottua yllättävän kauas. Esimerkiksi kaivamisesta aiheutuvat samentumat voivat levitä satojenkin metrien päähän.

Ongelmien ja riitojen välttämiseksi on tärkeää keskustella ja sopia hankkeesta hyvissä ajoin lähinaapureiden kanssa. Ruoppaus on helpointa tehdä silloin, kun vesi on mahdollisimman matalalla. Myös talvi on hyvää aikaa, jos jää on niin vahvaa, että se kantaa kaivinkoneen.

Tee ilmoitus sähköisesti

Massamäärältään enintään 500 m3 koneellisesta ruoppauksesta on lain mukaan tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa. Ilmoitus tehdään aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. ELY-keskus ilmoittaa vastaanottaneensa ruoppausta koskevan ilmoituksen ja antaa siihen vastauksen 30 vuorokauden sisällä ilmoituksen saapumisesta.

Jos ruopattavien massojen määrä ylittää 500 m3, tulee ruoppaukselle hakea aina lupa AVI:lta. Ruoppaushakemuksen tavoitteellinen käsittelyaika on 4–9 kuukautta, joten päätöksen saaminen voi kestää pitkään. AVI:n päätös on maksullinen, ja sen hinta riippuu mm. ruopattavan massan määrästä.

Lisätietoja