Facebook pixel

Äänestä turvallisesti kuntavaaleissa

Vuoden 2021 kuntavaalipäivä on sunnuntai 13.6. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 26.5.-8.6.2021 ja ulkomailla 2.-5.6.2021.

Voit käydä äänestämässä koronavirustilanteesta huolimatta. Vaalivirkailijat valvovat turvallisuuttasi äänestyspaikalla ja neuvovat ohjeiden noudattamisessa. Kynien ja lomakkeiden käyttäminen äänestyspaikalla ohjeiden mukaan on turvallista. Voit halutessasi tuoda mukanasi oman kynän (ei tussi).

Voit äänestää ennakkoäänestysaikana missä tahansa äänestyspaikassa, myös oman kunnan ulkopuolella. Jotkut kunnat ovat järjestäneet mahdollisuuden äänestää ennakkoon ulkona. Vaalipäivänä voit äänestää vain siinä oman kuntasi äänestyspaikassa, joka on merkitty postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Muistathan nämä turvaohjeet:

  • käytä kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos siihen ei ole estettä
  • pidä ainakin 2 metrin etäisyys muihin
  • käytä käsihuuhdetta, jota on äänestyspaikalla tarjolla
  • seuraa vaalivirkailijoiden antamia ohjeita

Myös karanteenissa ja eristyksissä olevat voivat äänestää

Omaehtoisessa karanteenissa olevat voivat äänestää ennakkoäänestyspaikoilla tai vaalipäivänä vaalipaikalla turvaohjeita noudattaen.

Lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksissä olevat voivat äänestää kotiäänestyksessä, jos se on mahdollista suorittaa ilman tartuntavaaraa. Äänestys suoritetaan joko ulkotilassa, esim. pihalla, tai sisällä jos asunnossa on riittävä tuuletus ja etäisyydet on mahdollista pitää. Äänestettäessä tulee tarkoin noudattaa turvaohjeita. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava 1.6. klo 16 mennessä, puh. 040 335 6060.

Jos karanteeniin tai eristyksiin joutuneella ei ole enää kotiäänestysmahdollisuutta, hän voi äänestää vaalipäivänä omalla äänestyspaikalla ulkona. Edellytyksenä on, että lääkäri on antanut luvan liikkumiseen. Lisäksi on huomioitava, että siirtyminen karanteeni- tai erityspaikasta äänestyspaikalle ja takaisin tapahtuu ilman kontakteja muihin ihmisiin, henkilö on oireeton ja käyttää kasvomaskia.

Jos olet lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksissä ja haluat äänestää vaalipäivänä, soita kyseisenä päivänä 13.6. keskusvaalilautakunnalle, puh. 040 335 6102.

Lisätietoa kuntavaaleista