Facebook pixel

Väliaikaisia muutoksia yrityksen kehittämisavustukseen

Muutoksilla on tarkoitus parantaa yritysten mahdollisuuksia selvitä koronaepidemian aiheuttamista vaikeuksista.

ELY-keskusten myöntämää kehittämisavustusta voivat nyt saada myös sellaiset yritykset, joille avustusta ei aiemmin olisi ollut mahdollista myöntää de minimis -kiintiön täyttymisen vuoksi. Asetusmuutoksella mahdollistetaan yrityksen kehittämisavustuksen myöntäminen enimmäismäärältään 800 000 euron suuruisena väliaikaisena valtiontukena. Asetusmuutoksella mahdollistetaan myös kehittämisavustuksen myöntäminen Suomen puitetukiohjelman mukaisesti pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020. Asetusmuutokset ovat voimassa 19.10.–31.12.2020.

Lue lisää kehittämisvaustuksen väliaikaisista muutoksista Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.