Koronavirustilanne rauhallinen Valkeakoskella

Viikon aikana Valkeakoskella ei ole todettu yhtään positiivista koronavirusnäytettä. Matkailu on loppunut ja ihmisten liikkuminen vähentynyt, joten uusia tartuntoja ei tule enää helposti. Tilanne on tällä hetkellä rauhallinen. Näytteenottokapasiteettia on lisätty ja näytteenottokriteereitä laajennettu, mutta näytteisiin tulijoita ei ole enää yhtä paljon kuin aiemmin. Alkukevään flunssa-aaltokin on todennäköisesti rauhoittunut, joten hengitystieinfektio-oireisia ei ole enää niin paljoa.

Tällä hetkellä PSHP:n näytteenottokriteerien mukaan testataan kaikki hengitystieinfektio-oireiset yli 70-vuotiaat. Lisäksi, jos perheessä on sosiaali- tai terveydenhuoltoalan työntekijä, oireilevat perheenjäsenet testataan. Lisäksi testattavien ammattilaisten listaan on lisätty henkilökohtaiset avustajat, omaishoitajat ja vesihuoltohenkilöstö, mikäli heillä on hengitystieinfektion oireita.

Aiheellisia lääkärin aikoja tai päivystyskäyntejä ei saa jättää väliin

TAYS:n sydänkeskuksesta kerrotaan sydäninfarktien vähentyneen 40% koronaepidemian aikana. Tästä voi päätellä, että ihmiset jäävät oireidensa kanssa kotiin. Päivystykseen lähtöä lykätään ehkä koronatartunnan pelossa. Tähän ei ole aihetta, sillä niin TAYS Valkeakosken yhteispäivystyksessä kuin terveyskeskuksen vastaanotoillakin hengitystieinfektio-oireiset potilaat ohjataan eri odotustiloihin ja otetaan vastaan eri vastaanottohuoneissa. Soittamalla etukäteen ennen päivystykseen tai terveyskeskukseen hakeutumista varmistaa, että ohjautuu oikealle vastaanottopuolelle.

Videovastaanotot otettu käyttöön

Terveyskeskuksessa on otettu käyttöön videovälitteinen etävastaanottopalvelu. Videovastaanoton toteuttamiseen riittää tavallinen älypuhelin ja sähköpostiosoite. Näin riskiryhmiin kuuluvienkin on mahdollista hoitaa terveyteen liittyvät asioinnit turvallisesti. Myös puhelimitse järjestyy tällä hetkellä moni asia ja pidempiä puhelinaikoja on mahdollista varata.

Terveyskeskuksen ajanvarauksen yhteydessä tiedustellaan, onko asiakas halukas hoitamaan asiansa etävastaanoton kautta. Ajanvarauksen yhteydessä ohjeistetaan, miten etävastaanottoon tulee valmistautua, ja kutsu vastaanotolle tulee sähköpostilla. Kouluterveydenhuollossa videovastaanotosta on jo hyviä kokemuksia. Nuorille videovastaanotto on luonnollinen yhteydenottotapa, koska he ovat tottuneet sähköiseen yhteydenpitoon muussakin elämässään.

Sähköinen asiointi toimii ympäri vuorokauden

Sähköinen Klinik-asiointipalvelu sisältää myös sähköisen koronaoirearvion. Terveyskeskukseen tulee puheluita tällä hetkellä paljon, joten jos asia ei ole kiireellinen, sähköinen yhteydenotto on toimiva eikä ole sidottu tiettyyn aikaan. Yhteydenottoon vastataan kolmen vuorokauden sisällä.

Koronavirustartuntaepäilyihin ja jo sairastuneiden tai altistuneiden henkilöiden kysymyksiin vastataan koronaneuvontapuhelimessa arkisin klo 8-16: 040 335 6880