Facebook pixel

Geriatrinen osasto

Geriatrisen osaston toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä sekä tukea mahdollisimman itsenäistä pärjäämistään kotona tai palveluasumisessa.

Geriatrinen osasto tarjoaa kuntouttavaa hoitoa, jos toimintakykysi ja vointisi on sairauden, akuutin vamman tai muun elämäntapahtuman vuoksi huonontunut niin, että arjesta ja kotona selviytymisestä on tullut hankalaa.

Meiltä saat myös ympärivuorokautista apua ja neuvoa muistisairauteen liittyvissä ongelmatilanteissa. Hoidamme pääasiassa ikääntyneitä kuntoutuspotilaita.

Tavoitteenamme on mahdollisimman hyvän toimintakyvyn saavuttaminen ja kuntoutuminen omaan kotiin tai muuhun sopivaan jatkohoitopaikkaan. Yhdessä sinun, läheistesi ja tarvittavien ammattilaisten kanssa arvioimme ja varmistamme , että arkesi kotona sujuu turvallisesti ja saat tueksesi tarvitsemasi palvelut ja apuvälineet.

Hoitoon pääset terveydenhuollon ammattilaisen yhteydenoton tai lähetteen perusteella.

Geriatrinen osasto sijaitsee on hoiva-ja kuntoutusyksikön yhteydessä osoitteessa Kirkkotie 8.

Hoitopäivämaksut

Hoitopäivämaksu on  48,90 euroa.

Maksu peritään tulo-, sairaalassaolo- ja lähtöpäiviltä. Lähtöpäivältä ei peritä maksua, jos hoito samana päivänä jatkuu toisessa laitoksessa.​

Osavuorokausihoitomaksu: 22,50 euroa/päivä tai yö.
Alle 4 tunnin hoito: 5 euroa/kerta.

Kalenterivuoden aikana kertyneiden asiakasmaksujen saavuttaessa tietyn ylärajan (=maksukatto), saat vapaakortin. Siitä eteenpäin loppuvuoden ajaksi maksuja alennetaan.

Alennettu hoitopäivämaksu maksukaton täyttymisen jälkeen on 22,50 euroa.

Maksukatto täyttyy, kun kalenterivuoden alusta syntyneitä hoitomaksuja on yhteensä 683 euroa.  Maksukaton seuranta on omalla vastuullasi. Säilytä kuitit ja kerro hoitoon tullessasi, jos maksukattoa kerryttäviä maksuja on kyseisen vuoden aikana syntynyt jo vapaakorttiin oikeuttava määrä.

Maksukattoa eivät kartuta todistusmaksut, hammashoidon maksut, kotihoitomaksut, sairaankuljetusmaksut, työterveyshuoltomaksut, pitkäaikaisen laitoshoidon maksut, omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana annettavasta hoidosta perittävä asiakasmaksu, käyttämättä jätetystä tai peruuttamattomasta palvelusta peritty maksu, lääkekustannukset eikä yksityisterveydenhuollon maksut.

Viimeksi muokannut: Hellsten Kirsi