Facebook pixel

Geriatrinen osasto

Geriatrisen osaston toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä sekä tukea mahdollisimman itsenäistä pärjäämistään kotona tai palveluasumisessa.

Yleisimpiä potilasryhmiämme ovat

  • muistisairausdiagnoosin saaneet potilaat.
  • psykogeriatriset potilaat.
  • muut geriatrista arviota ja moniammatillista kuntoutusta tarvitsevat potilaat.

Haluamme, että hoitosi ja kuntoutuksesi geriatrisella osastolla onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla. Työskentelemme moniammatillisesti ja tavoitteellisesti toimintakykysi ja elämänlaatusi hyväksi.

Osastollamme teemme virikkeellistä, kuntoutumista edistävää hoitotyötä vuorokauden ympäri. Harjoittelet meillä itsenäistä selviytymistä päivittäisistä toiminnoista, liikkumista ja paremman elämänlaadun saavuttamista. Ohjaamme ja tuemme sinua tarpeen mukaan. Ympärilläsi on monen eri alan ammattilaisia sen mukaan, mitä hoitosi ja kuntoutuksesi vaatii. Läheistesi tuki on tärkeä asia.

Kerran viikossa pidetään moniammatillinen hoitopalaveri, jossa arvioidaan ja suunnitellaan hoitoasi ja toimintakykyäsi.

Hoitoon pääset terveydenhuollon ammattilaisen yhteydenoton tai lähetteen perusteella.

Hoitopäivämaksut

Hoitopäivämaksu on  48,90 euroa.

Maksu peritään tulo-, sairaalassaolo- ja lähtöpäiviltä. Lähtöpäivältä ei peritä maksua, jos hoito samana päivänä jatkuu toisessa laitoksessa.​

Osavuorokausihoitomaksu: 22,50 euroa/päivä tai yö.
Alle 4 tunnin hoito: 5 euroa/kerta.

Kalenterivuoden aikana kertyneiden asiakasmaksujen saavuttaessa tietyn ylärajan (=maksukatto), saat vapaakortin. Siitä eteenpäin loppuvuoden ajaksi maksuja alennetaan.

Alennettu hoitopäivämaksu maksukaton täyttymisen jälkeen on 22,50 euroa.

Maksukatto täyttyy, kun kalenterivuoden alusta syntyneitä hoitomaksuja on yhteensä 683 euroa.  Maksukaton seuranta on omalla vastuullasi. Säilytä kuitit ja kerro hoitoon tullessasi, jos maksukattoa kerryttäviä maksuja on kyseisen vuoden aikana syntynyt jo vapaakorttiin oikeuttava määrä.

Maksukattoa eivät kartuta todistusmaksut, hammashoidon maksut, kotihoitomaksut, sairaankuljetusmaksut, työterveyshuoltomaksut, pitkäaikaisen laitoshoidon maksut, omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana annettavasta hoidosta perittävä asiakasmaksu, käyttämättä jätetystä tai peruuttamattomasta palvelusta peritty maksu, lääkekustannukset eikä yksityisterveydenhuollon maksut.

Viimeksi muokannut: Hellsten Kirsi