Facebook pixel

Akuuttiosasto

Meillä saat kuntoutumistasi tukevaa hyvää hoitoa silloin, kun tarvitset sairaalahoitoa akuutin sairauden tai  lyhytaikaisen kuntoutuksen vuoksi, esimerkiksi erilaisten leikkausten ja murtumien jälkeen.

Akuuttiosastolle tullaan lääkärin lähetteellä.

Hoitopäivämaksut

Hoitopäivämaksu on  48,90 euroa.

Maksu peritään tulo-, sairaalassaolo- ja lähtöpäiviltä. Lähtöpäivältä ei peritä maksua, jos hoito samana päivänä jatkuu toisessa laitoksessa.​

Kalenterivuoden aikana kertyneiden asiakasmaksujen saavuttaessa tietyn ylärajan (=maksukatto), saat vapaakortin. Siitä eteenpäin loppuvuoden ajaksi maksuja alennetaan.

Alennettu hoitopäivämaksu maksukaton täyttymisen jälkeen on 22,50 euroa.

Maksukatto täyttyy, kun kalenterivuoden alusta syntyneitä hoitomaksuja on yhteensä 683 euroa.  Maksukaton seuranta on omalla vastuullasi. Säilytä kuitit ja kerro hoitoon tullessasi, jos maksukattoa kerryttäviä maksuja on kyseisen vuoden aikana syntynyt jo vapaakorttiin oikeuttava määrä.

Maksukattoa eivät kartuta todistusmaksut, hammashoidon maksut, kotihoitomaksut, sairaankuljetusmaksut, työterveyshuoltomaksut, pitkäaikaisen laitoshoidon maksut, omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana annettavasta hoidosta perittävä asiakasmaksu, käyttämättä jätetystä tai peruuttamattomasta palvelusta peritty maksu, lääkekustannukset eikä yksityisterveydenhuollon maksut.

Viimeksi muokannut: Hellsten Kirsi