Facebook pixel

Lastenneuvola

Lastenneuvolassa edistetään alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia.

Neuvolassa seurataan lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua sekä kehitystä ja lapselle annetaan valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet. Vanhempien voimavaroja vahvistetaan lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä oman itsensä ja parisuhteensa hoitamisessa.

Viimeksi muokannut: Pirinen Niina