Facebook pixel

Nuorten mielenterveyspalvelut

Nuorisopsykiatrisessa työryhmässä hoidetaan 13-17-vuotiaiden nuorten mielenterveys- ja päihdehäiriöitä.

Vastaanotolle hakeudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön lähetteellä. Katso lähetteessä tarvittavat tiedot sivun alaosasta.

Alle 18-vuotiaiden nuorten osalta edellytetään, että vanhempia / huoltajia on informoitu lähetteestä.

Vaikeiden syömishäiriöiden hoito ja psykiatriset osastojaksot toteutuvat TAYS:n nuorisopsykiatrialla. Päihdeongelmaisen nuoren ensisijainen hoitopaikka on A-klinikka.

Hoidon kulku

Hoito alkaa nuoren kokonaistilanteen ja hoidontarpeen arviolla.

Hoidollinen tutkimusjakso, jossa kokonaistilanne kartoitetaan sisältää

  • ensikäynnin
  • 1-5 yksilökäyntiä
  • vanhempien / huoltajien tapaamisen
  • hoitosuunnitelman laadinnan

Hoito toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä yhdessä verkoston kanssa yksilö-, perhe- tai ryhmämuotoisena.

Hoitojaksot ovat määräaikaisia.

Työryhmään kuuluu

  • nuorisopsykiatrian erikoislääkäri
  • psykologi
  • psykiatrinen sairaanhoitaja
  • sosiaalityöntekijä

Hoito on asiakkaalle maksutonta lukuun ottamatta lääkärintodistuksia ja eräitä lausuntoja.

Viimeksi muokannut: Aaltonen Kaija