Nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatrisessa työryhmässä hoidetaan 13 - 17 vuotiaiden nuorten mielenterveys- ja päihdehäiriöitä.

Nuorisopsykiatrian varhaisen konsultaation pilotti (VANU) Akaan kouluille

Valkeakosken nuorisopsykiatrian varhaisen konsultaation pilotti 1.1.22-30.6.22 tarjoaa nuorisopsykiatri + sairaanhoitajatyöparin jalkautumisen Akaan kouluille. Tavoitteena on tarjota psykiatrista erikoissairaanhoidollista tukea alueen ammattilaisten tueksi, joilla on tarve arvioida nuoren psykiatrisen hoidon ja palvelun tarvetta moniammatillisesti. Apu tuodaan lähelle ja ketterä yhteistyössä toteutettava arvio palvelee palvelujen käyttäjiä monipuolisesti ollessaan nopeaa, ammatillisesti oikein kohdennettua sekä tarvittaessa sisältää suunnitelman nuoren ja tämän lähiyhteisön toiminnasta, jotta nuoren ongelmat eivät eskaloituisi.

Palvelu toteutetaan kevään 2022 aikana kaksi kertaa kuukaudessa. Lisätietoja: nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Hirvelä Minna 040 335 7353 ma – ke ja pe 12 – 12.45.

Palveluun hakeudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon tai opiskeluterveydenhuollon ammattihenkilön sähköisellä yhteydenottolomakkeella tai sähköisellä lähetteellä.

Yhteydenottolomake

(tulossa lähiaikoina)

Lääkärin tekemässä lähetteessä tarvittavat tiedot

(katso sivun alaosa)

Alle 18-vuotiaiden nuorten osalta toivotaan, että vanhempia / huoltajia on informoitu palveluihin ohjaamisesta.

Nuoren psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseksi toivomme huoltajan osallistuvan mukaan ensiarviokäynnille.

Vaikeiden syömishäiriöiden hoito ja psykiatriset osastojaksot toteutuvat TAYS:n nuorisopsykiatrialla. Päihdeongelmaisen nuoren ensisijainen hoitopaikka on A-klinikka.

Hoidon kulku

Hoito alkaa nuoren kokonaistilanteen ja hoidon tarpeen arviolla.

Hoidollinen tutkimusjakso  sisältää:

  • ensikäynnin
  • 1-5 yksilökäyntiä
  • vanhempien / huoltajien tapaamisen
  • hoitosuunnitelman laadinnan

Hoito toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä yhdessä nuorta tukevien verkostojen kanssa.

Hoitojaksot ovat määräaikaisia. Hoito laaditaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti ja voi pitää sisällään psykologin tutkimuksia, neuropsykiatrista diagnostiikkaa, kuntoutuksen koordinaatiotyötä, hoidollisia ryhmiä, lääkehoitoa sekä vanhempien ja huoltajien tukikäyntejä.

Hoito on asiakkaalle maksutonta.

Työntekijöiden puhelinajat
nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Hirvelä Minna 040 335 7353 ma – ke ja pe 12 – 12.45
erikoislääkäri Ingunn Strömnes 040 335 7350 ke, pe 12 – 12.30
psykologi Värri Meri 040 335 7328 ma, ti, ke, pe 12 – 12.30
sosiaalityöntekijä Kataja Hanna 040 335 7329 ma, ti, ke, pe 12 – 12.30
sairaanhoitaja Virtanen Saara 040 335 6998 ma, ti, ke, pe 12 – 12.30
sairaanhoitaja Aarnio Pirita 040 335 7436 ma, ti, ke, pe 12 – 12.30

Kouluille jalkautuvat työntekijät
sairaanhoitaja Aho Tuuli 040 335 7369 ma ja ke 15 – 15.30
sairaanhoitaja Tissola Marja 040 335 6997 ma ja ke 15 – 15.30

Viimeksi muokannut: Lahtinen Kirsi