Facebook pixel

Lasten mielenterveyspalvelut

Lasten tiimi tarjoaa matalan kynnyksen palveluja alle 13-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen.

Lasten tiimi palvelee

  • lapsen kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa
  • perheen ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa
  • eroasioissa

Palvelut on tarkoitettu valkeakoskelaisille lapsiperheille.
Lähetettä ei tarvita, tiimiin voi myös soittaa ja keskustella pulmatilanteista.
Tiimin tehtävänä on antaa psyykkistä tukea vaikeissa asioissa.
Käynnit ovat maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

Lasten tiimin työskentely perustuu

Moniammatilliseen tiimityöhön, jossa yhdistyy eri ammattiryhmien asiantuntemus (sosiaalityöntekijät, psykologit ja lastenpsykiatri). Työskentelymuotoja ovat esimerkiksi

  • lasten ja perheen tutkimukset
  • terapiat
  • terapiaryhmät
  • kuntoutus
  • vanhemmuuteen liittyvät käynnit

Palvelu ja mahdollinen viranomaisyhteistyö suunnitellaan ja sovitaan yhdessä perheen kanssa.

Asiantuntija-apu ja yhteistyö

Lasten tiimin työntekijät toimivat eri työryhmissä ja antavat konsultaatioapua lapsen ja perhettä koskevissa asioissa.

Yleisimmin tiimistä varataan aikaa lapsen asioissa. Vanhemmat voivat olla huolissaan lapsen kehityksestä, oppimisesta, käyttäytymisestä tai sopeutumisesta erilaisiin elämäntilanteisiin. Myös lapsen tunne-elämän pulmat ja herkkyysoireet, esimerkiksi pelot, masennus, levottomuus ja syömisongelmat ovat syitä varata aikaa tarkempiin tutkimuksiin.

Yhdessä perheen kanssa pohditaan millaisia tutkimuksia tarvitaan asian selvittämiseksi ja suunnitellaan mahdolliset jatkotoimenpiteet, esimerkiksi terapiat / kuntoutukset ja lisätutkimukset sekä verkostoyhteistyö viranomaistahoihin. Lapsen kokonaistilanteen huomioiminen, voimavarojen kartoittaminen sekä vanhempien ja lasten vuorovaikutuksen tukeminen ovat keskeisiä.

Vanhemmat voivat tulla keskustelemaan lapsen kasvatukseen liittyvistä asioista ilman, että lapsen tarvitsee olla mukana.

Lasten tiimiin on hyvä tulla keskustelemaan myös silloin, kun lapsi tai perhe kohtaa erilaisia kriisitilanteita, joita voivat olla esimerkiksi perheenjäsenen sairastuminen tai menetykset.

Viimeksi muokannut: Aaltonen Kaija