Facebook pixel

Kuntoutus, terapiat ja apuvälinelainaus

Autamme tilanteissa, jossa liikkumis- ja toimintakykysi ovat uhattuina ikääntymisen, vamman, kivun, sairauden tai muun toimintahäiriön johdosta.

Tuemme itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia eri elämänvaiheissa ohjauksella ja neuvonnalla, terapeuttisella harjoittelulla sekä erilaisten apuvälineiden avulla.

Meille tullaan lääkärin tai hoitajan ohjaamana omasta terveyskeskuksesta tai erikoissairaanhoidosta.

Fysioterapia ja apuvälinelainaus siirtyvät väliaikaisesti entisen terveyskeskussairaalan tiloihin

Fysioterapian vastaanotot toimivat entisen terveyskeskussairaalan tiloissa ainakin 26.4.2021 asti.

Asiakkaat ohjataan saapumaan paikalle entisen terveyskeskussairaalan pääsisäänkäynnin ovesta U1. Sisäänkäynnistä noustaan toiseen kerrokseen joko kierreportaita tai hissillä. Fysioterapian vastaanotolle ei tarvitse ilmoittautua. Fysioterapeutti hakee asiakkaat portaiden yläpäässä olevasta aulasta.

Remontin aikana piha-alueen ajojärjestelyihin tehdään muutoksia ja asiakaspysäköintipaikoista osa aidataan pois käytöstä. Korvaavia pysäköintipaikkoja löytyy terveyskeskuksen Ulvajankadun puoleisesta päädystä. Fysioterapia-asiakkaiden saattoliikenne remontin ajan tapahtuu Kirkkotien kautta Hoiva-ja Kuntoutusyksikön pääovesta V1 (Kirkkotie 8), josta opastus fysioterapian vastaanottoaulaan.

Kaikki fysioterapian ryhmätoiminta järjestetään Hoikun liikuntasalissa sekä Hoikun altaalla. Apuvälinelainaus toimii terveysaseman yhteydessä. Sisäänkäynti S4 -ovesta.

Viimeksi muokannut: Hellsten Kirsi