Facebook pixel

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu lukiolaisille sekä toiseen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville.

Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on  seurata opiskelijan terveydentilaa ja tukea häntä ammatillisten opintojen sujumisessa ja niiden loppuunsaattamisessa. Hyvin sujunut koulunkäynti ja opiskelu tukee opiskelijan tulevaa terveyttä, hyvinvointia ja itsenäisyyttä.

Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä kaikissa terveyteen, opiskeluun ja elämän tilanteisiin liittyvissä asioissa. Käynnit ovat luottamuksellisia.

Opiskeluterveydenhuollon piirissä oleville ulkopaikkakuntaisille opiskelijoille järjestetään terveyden- ja sairaanhoitopalvelut (myös suun terveydenhuollon palvelut) sillä paikkakunnalla, minkä alueella koulu sijaitsee.

Viimeksi muokannut: Pirinen Niina