Perhetyö

Perhetyö on tukitoimintaa perheille, joissa on tuen tarvetta. Perhetyötä tehdään asiakkaan kotona tai arkiympäristössä. Palvelun myöntämiseen vaaditaan perheen sosiaalityöntekijän arvio.

Perhetyö on lapsiperheiden sosiaalipalveluiden asiakkaille tarkoitettu tukitoimi.

Perhetyö on perheen kotona ja arkiympäristössä toteutettavaa työtä, sisältäen mm. keskusteluja, kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan liittyvää ohjausta, kasvatus- ja hoitomenetelmissä ohjaamista ja tukemista, perheen vuorovaikutustaitojen vahvistamista ja lisäämistä sekä parisuhteen tukemista vanhemmuutta vahvistavaksi.

Työskentelyssä hyödynnetään yhdessä tekemistä, mallintamista, erilaisia lomakkeita, kortteja ja pelejä sekä muuta toiminnallista tekemistä. Työskentely on aina tavoitteellista, määräaikaista ja perheen hyvinvoinnin kohentumiseen tähtäävää. Tapaamiskokoonpanot vaihtelevat koko perheen tapaamisista lapsen yksilötapaamisiin ja vanhempien paritapaamisiin.