Facebook pixel

Lastensuojelu

Alle 18 -vuotiaiden lasten ja nuorten suojelu on meidän kaikkien yhteinen asia. Lapsella ja nuorella on oikeus kokonaisvaltaiseen suojeluun. Henkilön, joka tietää lapsen tai nuoren olevan lastensuojelun tarpeessa, tulee ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään.

Vanhemmat ja huoltajat ovat aina ensisijaisesti vastuussa lapsensa hyvinvoinnista. Vanhemmalla ja huoltajalla on kuitenkin oikeus saada tähän tehtäväänsä apua.

Lastensuojelulain mukaan kaikilla suomalaisilla tai Suomessa oleskelevilla lapsilla  on vahva oikeus suojeluun. Yhteiskunnan velvollisuus on puuttua perheen tilanteeseen, jos perhe ei jostakin syystä pysty huolehtimaan lapsen hyvinvoinnista. Tämän takia lastensuojelun asiakkuus voidaan aloittaa, vaikka  lapsi itse tai vanhemmat eivät koe sitä tarpeelliseksi. Aina apu ei siis ole vapaaehtoista, vaan lastensuojelulaki määrää, että lastensuojeluviranomaisten täytyy ryhtyä tietyissä tilanteissa toimiin lapsen suojelemiseksi.

Lastensuojelun asiakkuus ei ole häpeä, vaan apukeino. Kaikkien perheenjäsenten on kuitenkin tärkeää tarkastella omaa toimintaansa ja miettiä yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa niitä asioita joiden pitää muuttua perheen tilanteessa.

Lastensuojelussa olevalla lapselle nimetään aina lapsen asioista vastaava lastensuojelun sosiaalityöntekijä.

Lapsen edun määrittely voi olla vaikeaa, koska eri ihmisillä saattaa olla hyvin erilaisia käsityksiä siitä, mikä olisi lapselle hyväksi. Lapsen etu ei välttämättä tarkoita sitä, että päätökset ja ratkaisut tehtäisiin aina niin kuin lapsi itse tai hänen vanhempansa haluaisivat. Lapsen mielipide on tärkeä asia, kun punnitaan lapsen etua, mutta lapsen mielipide ja lapsen etu eivät välttämättä ole sama asia. Työntekijä arvioi lapsen etua lain mukaan, joten joskus lastensuojelun työntekijät joutuvat tekemään päätöksiä, joista vanhemmat tai lapsi ovat eri mieltä.

Suomessa kaikki lastensuojelutoimet on määritelty lastensuojelulaissa. Tämä tarkoittaa, että lastensuojelun viranomaisen toiminta ja päätökset perustuvat aina lakiin.

Viimeksi muokannut: Kiretti Tarja