Facebook pixel

Lapsiperheiden sosiaalityö

Jos lapsi ja perhe hyötyvät sosiaalihuollon palveluista ja tuesta, mutta eivät tarvitse lastensuojelulain mukaisia palveluita, heille nimetään omatyöntekijä siksi ajaksi, kun he ovat sosiaalihuollon asiakkaita.

Perheen kanssa yhteistyössä tehdään kirjallinen asiakassuunnitelma, johon kirjataan mihin apua tarvitaan ja miten apua voidaan parhaiten antaa. Asiakassuunnitelmaa päivitetään aina tarvittaessa ja pohditaan yhdessä onko työskentelystä ollut apua.

Sosiaalihuollon asiakkuus on vapaaehtoista.

Viimeksi muokannut: Siren Tarja