Facebook pixel

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:

  • Sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen.
  • Kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen.
  • Valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan.
  • Ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin.
  • Muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet.

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä.

Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintaa järjestetään Narikassa. Narikka on avoinna kaikille halukkaille tiistaisin (12–15) ja torstaisin (9-12), muuhun ryhmätoimintaan voi osallistua sosiaalipalvelujen sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan ohjaamana.

Viimeksi muokannut: Ruuttunen Tuija