Facebook pixel

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille elämänhallinnan ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi. Toiminnalla pyritään myös ehkäisemään syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuus työtoimintaan ja muihin palveluihin.

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aina aktivointisuunnitelman kautta. Työttömälle työnhakijalle voidaan hänen pyynnöstään järjestää kuntouttavaa työtoimintaa jo ennen laissa säädettyjä määräaikoja. Kuntouttava työtoiminta kohdennetaan kuitenkin ensisijaisesti henkilöihin, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea yli 500 päivää ja joilla on velvollisuus osallistua aktivointisuunnitelman mukaan kuntouttavaan työtoimintaan.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta. Kunnan järjestämisvelvollisuuden voi organisoida eri tavoin: pajoissa ja työskentelynä kunnan eri yksiköissä, sekä sopimuksen mukaan yhdistyksissä, säätiöissä, seurakunnissa tai valtion virastoissa. Kuntouttavaa työtoimintaa ei saa tehdä yrityksessä ja asiakkaiden työpanosta ei käytetä taloudellisen voiton tuottamiseen. Kuntouttavan työtoiminnan aikaisia matkakuluja voi hakea sähköisesti. Palvelu vaatii tunnistautumisen.

Mikäli olet kiinnostunut kuntouttavasta työtoiminnasta, voit ottaa yhteyttä työllisyyspalveluiden sosiaaliohjaajiin.

Viimeksi muokannut: Ilovuori Sari