• Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 14.1. päätöksen, jolla rajoitetaan yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä sisä- ja ulkotiloissa  edelleen 8.2.2021 saakka. Järjestää voi yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia vain, jos osallistujien turvallisuus voidaan varmistaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antaman koronavirusohjeen mukaisesti ja lisäksi osallistujamäärät rajoitetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvissa kunnissa enintään 10 henkilöön.