Facebook pixel

Sosiaali- ja terveyspalvelujen alueelliset kehittämishankkeet

Pirkanmaan tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeessa (PirSOTE) kehitetään vuosina 2020-2022 perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Pirkanmaan alueella. Kohti maakunnallista SOTEA Pirkanmaalla -hankkeessa (KOMAS 2020-2021) edistetään hyvinvointialueen rakentamista.

Valkeakoski osallistuu sosiaali- ja terveyspalvelujen alueellisiin kehittämishankkeisiin.

Tulevaisuuden sote-keskus

Nykyistä terveyskeskusta ja sosiaalipalveluita kehitetään kohti verkostomaisella tavalla toimivaa sote-keskusta. Tavoitteena on muun muassa, että asiakas saa oikeita palveluita oikeaan aikaan ja sujuvasti. Uudentyyppiseen sote-keskukseen siirrytään vaiheittain.

Kehittämiskohteet

 1. Perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminta ja kuntoutus
 2. Ikäihmisten palvelut
 3. Sosiaalihuolto
 4. Lapsi- ja perhepalvelut
 5. Hyvinvointi ja terveyden edistäminen
 6. Digitaaliset palvelut

Tavoitteet

 1. Saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus
 2. Ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen
 3. Laatu ja vaikuttavuus
 4. Monialaisuus ja yhteentoimivuus
 5. Kustannusten nousun hillintä

Viimeksi muokannut: Ruuttunen Tuija