Facebook pixel

Voimaa vanhuuteen

Voimaa Vanhuuteen -toiminnan päämäärä on edistää kotona asuvien ikäihmisten itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Toimintaa Valkeakoskella koordinoi eri toimijoiden muodostama Voimaa Vanhuuteen -ohjausryhmä.

Voimaa vanhuuteen toimintaa

Happiliikkuja- tuolivoimistelu: Kaikille avoin liikuntaryhmä torstaisin 9.1. – 26.3.2020 klo 11.00 – 11.45 Hoikun liikuntasalissa, Kirkkotie 8. Ohjaaja Valkeakosken Voimistelijoilta, ilmoittautumiset paikanpäällä, kausimaksu 28 €. Lisätietoja Kirsti Laurila 040 351 9296.

Kuntoutuspalveluiden fysioterapeutti ohjaa ryhmäliikuntaa Apianpirtissä perjantaisin. Lisätietoja klaus.uimonen@valkeakoski.fi

Tallikadun kuntosaliryhmä  kokoontuu maanantaisin ja torstaisin Tallikadulla. Ryhmässä on noin 7 henkilöä – pääasiassa kotihoidon asiakkailta. Lisäksi Tallikadun kuntosalilla käy eri potilasyhdistysten jäseniä kerran viikossa.

Seurakuntasalissa, Apianpirtissä, Kyläpaikassa ja seurakunnan kerhotilassa järjestetään viikoittain Valkeakosken Voimistelijoiden uskollisuuden killan toimesta ikäihmisten jumppahetkiä.

Liikuntaa ikäihmisille järjestävät myös useat muut toimijat mm. Urheilutalolla. Tällaisia ryhmiä tai toimijoita ovat Ikämiesten kuntopiiri, Kansalliset seniorit, Urisevat Ukot, Sydänyhdistys, Seurojen veteraanit, Eläkkeensaajat ja paikalliset urheiluseurat.

Lisätietoa ikäihmisten liikunnasta Valkeakoskella
–  Valkeakosken Voimistelijat

Viimeksi muokannut: Ruuttunen Tuija