Balettitanssijat nojailevat puomilla

Tanssiopiston oppilaille

Tanssiopisto tarjoaa tanssin taiteen laajan oppimäärän mukaista perusopetusta lapsille ja nuorille.

Tanssin taiteen laajan oppimäärän mukainen perusopetus on tavoitteellista, vuodesta toiseen etenevää ja suunnitelmallista. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tiedot, taidot ja asenteet, jotka tukevat tanssin harrastamista ja mahdollistavat vaikka ammattiopintoihin hakeutumisen.

Opetuksessa tarjotaan oppilaalle laajapohjaiset tanssitekniset valmiudet sekä pyritään saamaan oppilas kokemaan tanssi monipuolisena, kasvattavana taiteenlajina, jonka avulla hän hyväksyy itsensä sekä ryhmässä toimivat muut oppilaat.

Tanssin taiteen perusopetus antaa iloa, kokemuksia ja elämyksiä, joista on hyötyä positiivisen minäkuvan muodostamisessa sekä elinikäisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Taiteen perusopetusta säädetään lailla ja asetuksella. Tanssiopistossa annetaan tanssin taiteen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Opinnot jakautuvat varhaisiän opintoihin, perusopintoihin ja syventäviin opintoihin.

Tanssiopiston lajit:

 • Lastentanssi
 • Esibaletti
 • Baletti
 • Jazz-tanssi
 • Nykytanssi

Perusopinnot koostuvat

 • Baletista
 • Jazz-tanssista
 • Nykytanssista

Syventävät opinnot koostuvat

 • Baletista
 • Jazz-tanssista
 • Nykytanssista

Syventävissä opinnoissa toteutetaan yksilöllisiä opintopolkuja kohti yksilöllistä päättötyötä, jonka oppilas suunnittelee yhteistyössä opettajien kanssa.

Viimeksi muokannut: Piippo-Fair Hannele