Ikäihmisten asumispalvelut

Ikäihmisille järjestetään kaupungin omana toimintana tilapäistä palveluasumista, palveluasumista ja ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista.

  • Tilapäisen asumisen palvelua tarjotaan ryhmäkoti Sisussa yksilöllisen palvelutarpeen perusteella.
  • Palveluasumista järjestetään Kotikulman ryhmäkodissa.
  • Ympärivuorokautisen hoivan tarpeessa oleville ikäihmisille järjestetään tehostettua palveluasumista hoivakoti Hoivakoti Wäinämöisessä,  Hoivakoti Kanteleessa ja Tallikadun ryhmäkodissa sekä viisi paikkaa Lempäälän Ehtookodossa.

Palveluasumisen asukasvalinnat tekee sosiaali- ja terveystoimen moniammatillinen arviointiryhmä (SAS) asiakkaalle tehdyn yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin ja laajan geriatrisen toimintakykyarvion pohjalta. Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään RAI-toimintakykymittaria. Palveluasumisen myöntämisen kriteerit on määritelty alueellisesti (sotela 26.1.2021 §11).

Viimeksi muokannut: Nyrhilä Anne