Facebook pixel

Ikäihmisten asumispalvelut

Ikäihmisille järjestetään kaupungin omana toimintana tilapäistä palveluasumista, tuettua palveluasumista ja ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista.

  • Tilapäisen asumisen palvelua tarjotaan ryhmäkoti Sisussa yksilöllisen palvelutarpeen perusteella.
  • Tuettua palveluasumista järjestetään Kotikulman ryhmäkodissa.
  • Ympärivuorokautisen hoivan tarpeessa oleville ikäihmisille järjestetään tehostettua palveluasumista hoivakoti Hoivakoti Wäinämöisessä,  Hoivakoti Kanteleessa ja Tallikadun ryhmäkodissa.

Palveluasumisen asukasvalinnat tekee sosiaali- ja terveystoimen moniammatillinen arviointiryhmä (SAS) asiakkaalle tehdyn yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin ja laajan geriatrisen toimintakykyarvion pohjalta.

Viimeksi muokannut: Nyrhilä Anne